CAT | Uncategorized

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเสวนาถอดบทเรียน และวิสัยทัศน์ การนำไอทีมาพัฒนา .. สร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่าย กับ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ผู้แทนหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในประเด็น “จากอดีต สู่อนาคต โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์” ดำเนินการเสวนา โดย ดร.ศุภกร สิทธิไชย โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ NECTEC ได้ร่วมกันจัดพิธีฉลองรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจไทย รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

No tags Hide

ห้สัมภาษณ์ ใน หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.. ส่องเทรนด์สื่อใหม่ พลิกโฉมกลยุทธ์ PR … : ประเด็นปฏิรูปได้เชื่อมโยงหลายอย่าง รวมถึงการปฏิรูปสื่อโดยเฉพาะทีวีดิจิทัล 24 ช่องใหม่ กับเนื้อหาใน Social Media .. ทำให้การทำงานของ PR ก็ต้องปฏิรูปเช่นกัน นั่นคือเปลี่ยนวิธีทำงานจากผู้ส่งสาร เป็นการทำงานแบบ Strategic Partner นั่นคือการเป็นคู่คิดทางด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรด้วย พร้อมกับการบริหารความสัมพันธ์กับเครือข่ายให้มีความแข็งแรงที่เพียงพอ รวมเรื่อง Branding ติดตามวิเคราะห์ บริหารข้อมูล ข่าวสาร ของแบรนด์ ผ่านทุกช่องทางสื่อ เตรียมรับมือจัดการ Content ให้รอบด้านกว่าเดิม … ขณะที่สื่อและผู้ผลิตก็จะต้อง ใช้ความสามารถที่มากขึ้น เพราะช่องทางการแข่งขัน ทั้งเนื้อหาสาระ รูปแบบ การนำเสนอที่เข้มข้น สร้างสรรค์ แข่งกันสร้างความน่าสนใจให้มากกว่าเดิม

No tags Hide

“ปัจจุบันงานประชาสัมพันธ์ครอบคลุมพื้นที่มากกว่าเดิม กลายเป็นเรื่องการบริหารสื่อสารทั้งองค์กร ด้วยเหตุนี้คนที่วางกลยุทธ์หรือดูลแลด้านสื่อสารองค์กรจึงมีบทบาทสำคัญ เพราะต้องสามารถดูแลทั้งเนื้อหา ช่องทางสื่อ และทิศทางความสนใจของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย หรือโจทก์หลักขององค์กร

, Hide

           ผมได้รับเชิญจาก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม  ให้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความอย่างไร ให้โดนใจคนอ่าน” เพื่อให้บุคคลากรมีความรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป หลักวิชาการ และเทคนิคในการเขียนบทความที่ดี  เป็นการฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเขียนบทความและ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเขียนบทความที่ดีเผยแพร่ให้กับองค์กร ครับ.

Hide

บนเส้นทางนแห่งความสำเร็จขององค์กรชั้นนำทั้งหลาย เบื้องหลังความสำเร็จที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลงาน วิสัยทัศน์ รูปแบบ การดำเนินกิจการ การบริหารนั้นล้วนเกิดจากสิ่งสำคัญที่เรียกว่า “แรงบันดาลใจทั้งสิ้น” ในขณะเดียวกัน แรงบันดาลใจขององค์กรที่ได้สื่อสารนับว่ามีส่วนสำคัญต่อคุณภาพของเนื้อหาสาระควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์ และผลงานที่่จะทำให้เกิดความสำเร็จทั้งปวงได้ “แรงบันดาลในร่วมมกันขององค์กร นี่แหละคือตัวขับเคลื่อนอันสำคัญให้เกิดสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในอค์กรรูปแบบใดก็ตาม”

Hide

Older posts >>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.