CAT | กิจกรรมอื่น ๆ

ผมได้ไปร่วมงานมอบรางวัลให้กับเยาวชนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (World Skills Competition Sao Paulu 2015) โดยมี คุณนคร ศิลปะอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในงาน ดังกล่าว ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

, Hide

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพีธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๒ ปี โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ด้วย

, Hide

เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้รับเชิญให้เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน “โครงงานเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาล” ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งมีนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ความสนใจส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โดยมี นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

Hide

หนังสือ “กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต” เป็น Communication Book ลำดับ ที่ 3 ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

Hide

ผมได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน J-MAT AWARD ครั้งที่ 24 เพื่อรับรางวัลโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในภาควิชาการ และผู้บริหารธุรกิจการตลาดระดับสูงจากภาคเอกชน

, Hide

Older posts >>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.