CAT | กิจกรรมอื่น ๆ

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ในงานเปิดตัวหนังสือ “Good Brand & Grand Image .. ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด” นำโดย เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ เลขาธิการสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร อาทิ ศรีสุดา ธรรมบำรุง, ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ, สุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ และหม่อมหลวงชไมทิพ เทวกุล ซึ่งได้รับความสนใจ ตอบรับอย่างดีจากสมาชิกฯ แวดวงนักสื่อสาร นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมงาน

, Hide

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร และนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัดสินประกวดเรียงความค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ทั้ง    ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งอุดมศึกษา โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก กว่า ๕,๐๐๐ ผลงาน จนต้องแบ่งการประชุมการตัดสิน ออกเป็นหลายรอบ ณ กรมประชาสัมพันธ์

, Hide

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสร่วมถวายพระพร พร้อมศึกษา ดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ภายใต้แนวคิด “ดูงานในบ้านพ่อ ดูพ่อทำ แล้วนำไปปรับใช้” แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ แล้วนำไปปรับใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และชุมชนของตนเอง เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน จากประสบการณ์ ความสำเร็จ ความล้มเหลว ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ภูมิปัญญาระหว่างกัน ตามโครงการ “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” ของกระทรวงพลังงาน โดยมี ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ ผู้นำชุมชน และผู้การคัดเลือก ๘๗ ราย จากทั่วประเทศโดย พร้อมได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการดังกล่าว ในโอกาสนี้       […]

No tags Hide

ผมได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” ของกระทรวงพลังงาน เพื่อตัดสินผลงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก กว่า ๖๐๐ ผลงาน ครอบคลุมพื้นที่จากทุกจังหวัดของภูมิภาคทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน , สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.),โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ

Hide

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ให้คนไทยได้ชื่นชม บทสัมภาษณ์ : ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ประธานคณะทำงานกำกับติดตามการจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ….ทรงใส่พระราชหฤทัยในความทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างใกล้ชิด และได้ทรงโปรดเกล้าให้ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่ติดตามเสด็จมารับแนวพระราชดำริ และทรงปรึกษาหารือ เพื่อหาทางแก้ไขและช่วยเหลือตลอดเวลา พระจริยวัตรเหล่านี้เอง ทำให้เกิดเป็นโครงการพัฒนาต่างๆ ขึ้นมากมายพระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนาทั้งหลาย จึงเปรียบเหมือนรากแก้วของต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่ง ได้ถูกรดน้ำบำรุงดิน ด้วย “ความรัก” มาหลายสิบปี ไม่น่าแปลกใจเลยที่ถึงเวลาวันนี้ นับร้อยโครงการตามพระราชดำริได้ออกดอกผลให้ “ประชาชนของพระองค์” ได้เก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง ….

, Hide

<< Latest posts

Older posts >>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.