CAT | ประชุมสัมมนา

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรม“กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อบริหารแบรนด์ และสื่อการตลาด ในยุคดิจิทัล : Corporate Communication Strategies for Brand and Marketing Communication Management in the Digital Era ” ในหลักสูตร การบริหารงานสื่อสาร [Executive Communication Program : EXCOMM – PR Thailand 5] โดยมีคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภายใน สื่อดิจิทัล CSR นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมในงานเปิด ดังกล่าว ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

, , , Hide

กรมการท่องเที่ยว และ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สาขาการท่องเที่ยว สถานที่ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ได้จัดสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีผู้บริหาร อาทิ คุณพัชณีย์ ยงยอด ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย ผู้บริหารจากภาครัฐ เอกชน เจ้าของกิจการ และชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา ดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

Hide

ได้ผลการตอบรับอย่างดียิ่ง ในการจัดเสวนา จะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ พร้อมร่วมฉลองครบรอบการจัดงานเป็น ปีที่ 10 “สู่ทศวรรษใหม่ DIGI-PR สื่อสารไร้ขีดจำกัด” จัดโดย ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และ สมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทย   เปิดให้ผู้สนใจเข้าฟัง พร้อมรับรองสังสรรค์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมาก ทั้ง CEO ผู้บริหารระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานทางด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร จากองค์กรทั้งภาครัฐ/เอกชน นักวิชาการ อาจารย์ นักการตลาด สื่อสารมวลชน เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่างๆ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว กว่า 300 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

, Hide

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรม “กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อบริหารแบรนด์ และสื่อการตลาด ในยุคดิจิทัล : Corporate Communication Strategies for Brand and Marketing Communication Management in the Digital Era ” ในหลักสูตรการบริหารงานสื่อสาร [Executive Communication Program : EXCOMM – PR Thailand 5] ระหว่าง 6 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2558 (ทุกวันเสาร์) ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

, , Hide

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร และนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมเป็นคณะกรรมการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัดสินประกวดเรียงความค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ทั้ง    ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งอุดมศึกษา โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก กว่า ๕,๐๐๐ ผลงาน จนต้องแบ่งการประชุมการตัดสิน ออกเป็นหลายรอบ ณ กรมประชาสัมพันธ์

, Hide

<< Latest posts

Older posts >>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.