CAT | กิจกรรมมอบหนังสือ

ผมได้มีโอกาส ร่วมกิจกรรมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จัดกิจกรรมสร้างประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ “ร่วมคิด ร่วมแบ่งปันสร้างสรรค์สังคม” มอบตู้หนังสือ อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ห้องสมุดประชาชนเพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลเมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการเป็นอย่างมาก

, , Hide

ผมได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมเพื่อเยาวชน ที่จัดโดย สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ : Executive Communication Program “ จัดกิจกรรม “THE BIG BOOK BIG HEART : แบ่งปันหนังสือด้วยหัวใจ” มาครับ กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชน ให้เกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมการอ่าน ด้วยจัดมุมหนังสือเด็กและเยาวชน การมอบตู้หนังสือ ชั้นหนังสือ หนังสืออ่าน หนังสือแปลสำหรับเด็กและเยาวชน ที่ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

Hide

ผมได้มีโอกาสเดินทางกับ ผู้บริหารนักวิชาการ  นักประชาสัมพันธ์  ทั้งในแวดวงธุรกิจ  การศึกษา สื่อสาร โฆษณา  การตลาด  จากองค์กรต่างๆ กว่า 30 แห่ง ในโครงการ “แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน” โครงการนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่ (MPR 38 ) ที่จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย โครงการนี้ เป็นการส่งมอบตู้ ชั้นวาง ที่ทีมงานที่เดินทางไป ได้มีส่วนร่วมกันอย่างเต็มที่ บ้างก็ร่วมกันลงมือประกอบกันตู้และชั้นวางกันสดๆ เลย บ้างก็คัดแยกหนังสืออกเป็นหมวดๆ แล้วก็นำ หนังสือที่มีความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นหนังสือ เทอดพระเกียรติ / สังคม / ศิลปวัฒนธรรม / สื่อสารและประชาสัมพันธ์ / วิทยาศาสาตร์ / การพัฒนาอาชีพ / ความรู้รอบตัว และหมวดเยาวชน จนกระทั่งถึงการ์ตูนแบบสร้างสรรค์ เรียกว่ามีหนังสือดีๆ สำหรับผู้ใหญ่จนถึงเด็กเล็กๆเลยทีเดียว กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นที่ ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ. อัมพวา จ. […]

No tags Hide

สมาคมนักประชาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย จัดโครงการ PRST เติมฝัน ปันควมรู้ สู่สังคไทย ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 44 ปีของสมาคม   

Hide

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.