Archive for December 2014

… การที่จะเกิดข้อร้องเรียนได้นั้น ย่อมมีสาเหตุที่ทำให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่งต้องมีการหาสาเหตุเหล่านั้น พอที่จะทำการสรุปเพื่อให้สามารถอธิบายได้ โดยประเด็นต่าง ๆ  อาจทำการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า เพราะได้ประเมินแล้วว่าอาจนำไปสู่ความไม่พอใจ หรือเข้าใจผิดได้ โดยมิต้องรอให้เกิดการร้องเรียนขึ้นก่อน ขณะที่เมื่อมีข้อร้องเรียนขึ้นแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการอธิบาย ชี้แจง แก้ไข อย่างรวดเร็ว รวมถึงนำข้อร้องเรียนและปัญหาต่าง ๆ ที่พบ เพื่อรับมือ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก วางระบบงานหรือปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว …  (ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ)

Hide

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ซึ่งเป็นการแข่งขันการนำผลงานวิจัย นวัตวรรมของมหาวิทยาลัยมาต่อยอดเชิงธุรกิจ ในรูปแบบการแข่งขันแผนศึกษาความเป็นไปได้ โดยจัดการแข่งขันในระดับภูมิภาค ของภาคเหนือ ณ โรงแรม อิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

, Hide

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสร่วมถวายพระพร พร้อมศึกษา ดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ภายใต้แนวคิด “ดูงานในบ้านพ่อ ดูพ่อทำ แล้วนำไปปรับใช้” แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ แล้วนำไปปรับใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และชุมชนของตนเอง เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน จากประสบการณ์ ความสำเร็จ ความล้มเหลว ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ภูมิปัญญาระหว่างกัน ตามโครงการ “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” ของกระทรวงพลังงาน โดยมี ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ ผู้นำชุมชน และผู้การคัดเลือก ๘๗ ราย จากทั่วประเทศโดย พร้อมได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการดังกล่าว ในโอกาสนี้       […]

No tags Hide

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.