Archive for March 2015

สิ่งที่ CEO ได้สื่อสารออกมา คือสิ่งที่สะท้อนตัวตนไม่แต่เฉพาะเป็นเรื่องตัวบุคคล เท่านั้น แต่ยังสามารถทำให้เกิดคววามน่าสนใจ จดจำ ติดตาม ขององค์กร สินค้า หรือบริการนั้นๆ ด้วย ภาพสะท้อนในคุณลักษณะ รูปแบบการใช้ชีวิต ส่วนตัว วิธีดำเนินงาน ความสนใจ และจุดเด่นต่างๆ ย่อมมีส่วนสนับสนุน ต่อคำมั่นสัญญาไปยังลูกค้า ประชาชน สังคม และผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย …ผู้บริหารระดับสูง ต้องไม่ลืมว่า ทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิตส่งผลต่อบุคลิกของแบรนด์ ทุกจังหวะของช่วงชีวิตของตน มีหน้าที่ที่จะนิยามความเป็นแบรนด์ ควบคู่ไปกับภารกิจอื่นๆ ในความรับผิดชอบ ไม่ด้อยไปกว่าการบริหารจัดการองค์กร

, , Hide

12 เทรนด์ ดิจิ-พีอาร์ และจับตากลยุทธ์สื่อสาร ยุคดิจิทัล : บทสัมภาษณ์ ใน กรุงเทพธุรกิจ 16 มีค. 2558

Hide

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ในงานเปิดตัวหนังสือ “Good Brand & Grand Image .. ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด” นำโดย เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ เลขาธิการสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร อาทิ ศรีสุดา ธรรมบำรุง, ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ, สุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ และหม่อมหลวงชไมทิพ เทวกุล ซึ่งได้รับความสนใจ ตอบรับอย่างดีจากสมาชิกฯ แวดวงนักสื่อสาร นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมงาน

, Hide

ได้ผลการตอบรับอย่างดียิ่ง ในการจัดเสวนา จะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ พร้อมร่วมฉลองครบรอบการจัดงานเป็น ปีที่ 10 “สู่ทศวรรษใหม่ DIGI-PR สื่อสารไร้ขีดจำกัด” จัดโดย ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และ สมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทย   เปิดให้ผู้สนใจเข้าฟัง พร้อมรับรองสังสรรค์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมาก ทั้ง CEO ผู้บริหารระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานทางด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร จากองค์กรทั้งภาครัฐ/เอกชน นักวิชาการ อาจารย์ นักการตลาด สื่อสารมวลชน เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่างๆ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว กว่า 300 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

, Hide

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรม “กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อบริหารแบรนด์ และสื่อการตลาด ในยุคดิจิทัล : Corporate Communication Strategies for Brand and Marketing Communication Management in the Digital Era ” ในหลักสูตรการบริหารงานสื่อสาร [Executive Communication Program : EXCOMM – PR Thailand 5] ระหว่าง 6 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2558 (ทุกวันเสาร์) ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

, , Hide

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.