Archive for June 2015

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดการอบรม“กลยุทธ์การสื่อสาร เพื่อบริหารแบรนด์ และสื่อการตลาด ในยุคดิจิทัล : Corporate Communication Strategies for Brand and Marketing Communication Management in the Digital Era ” ในหลักสูตร การบริหารงานสื่อสาร [Executive Communication Program : EXCOMM – PR Thailand 5] โดยมีคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ แบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภายใน สื่อดิจิทัล CSR นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ร่วมในงานเปิด ดังกล่าว ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

, , , Hide

เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้รับเชิญให้เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน “โครงงานเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องน้ำบาดาล” ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งมีนักเรียน จากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ความสนใจส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก โดยมี นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

Hide

การสื่อสารออนไลน์ ในช่องทาง Social Media ถือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมูล ของแบรนด์ต่างๆ และอาจว่าเป็นช่องหลัก หรือการสื่อสารแบบคู่ขนานไปกับสื่อ ดั้งเดิมก็ว่าได้ ต้องยอมรับว่าเครือข่าย Social Media มีความสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ การติดตามข้อมูล การคล้อยตามหรือปฏิเสธ รวมถึงการดำรงชีวิต การบริโภค การใช้จ่าย การพักผ่อนผ่านสื่อและเพื่อการบันเทิง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในไทยและทั่วโลก หลังการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจำนวนผู้ใช้งานในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเทคโนโลยีบนมือถือ สมาร์ทโฟน รวมไปถึงแอพลิเคชั่นต่างๆ ที่ขับเคลื่อนโดยระบบการประมวลผลอย่างแม่นยำ รวดเร็ว และมีนวัตกรรมตลอดเวลา และนี่คือสูตรสำเร็จ 10 ข้อของการสื่อสารแบรนด์ ให้โดนใจผ่านช่องทางออนไลน์

Hide

หนังสือ “กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และสื่อสารการตลาด ท่ามกลางการแข่งขันกับสถานการณ์วิกฤต” เป็น Communication Book ลำดับ ที่ 3 ของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

Hide

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.