การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจร่วมกันในองค์กร

บนเส้นทางนแห่งความสำเร็จขององค์กรชั้นนำทั้งหลาย เบื้องหลังความสำเร็จที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลงาน วิสัยทัศน์ รูปแบบ การดำเนินกิจการ การบริหารนั้นล้วนเกิดจากสิ่งสำคัญที่เรียกว่า “แรงบันดาลใจทั้งสิ้น”

ในขณะเดียวกัน แรงบันดาลใจขององค์กรที่ได้สื่อสารนับว่ามีส่วนสำคัญต่อคุณภาพของเนื้อหาสาระควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์ และผลงานที่่จะทำให้เกิดความสำเร็จทั้งปวงได้ “แรงบันดาลในร่วมมกันขององค์กร นี่แหละคือตัวขับเคลื่อนอันสำคัญให้เกิดสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นในอค์กรรูปแบบใดก็ตาม”

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.