เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว หลงรัก แม่ฮ่องสอน หลงรักประเทศไทย

 

 luvthaimaehongsorn-10

เมื่อไม่นานมานี้ ผมในฐานะของนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้พร้อมด้วย นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นายวิษณุ อรุณบำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว หลงรัก แม่ฮ่องสอน หลงรักประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับการแถลงข่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม เทศกาลและงานประเพณีสำคัญต่างๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่กำลังจะมาถึง จนกระทั่งถึงปี 2557 รวมถึงความพร้อมทั้งด้านต่างๆ ประกอบด้วยที่พัก ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่หลากหลาย สามารถเที่ยวได้ตลอดทุกฤดูกาล เช่น ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด หรือเทศกาลออกพรรษาของชาวไทใหญ่ / งานประเพณีกาดหลู่เทศกาลออกพรรษา อำเภอปาย /ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา อำเภอแม่สะเรียง/เทศกาลดอกบัวตองบอดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม /งานเปิดเมืองไต/งาน SMALL WORLD MAEHONGSON FESTIVAL 2013 หรืองานโลกใบเล็กของเด็กดอย/เทศกาลปีใหม่สากลชุมชนทุกเผ่า ชาวแม่ฮ่องสอนปี 2557 เป็นต้น

luvthaimaehongsorn-7

luvthaimaehongsorn-5

 

           ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดข้อมูลการท่องเที่ยว ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน 4 ถนนราชธรรมพิทักษ์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 2982 – 3  Website: www.travelmaehongson.org

 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

         แม่ฮ่องสอน ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองสามหมอก” เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มหุบเขา ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา อันสลับซับซ้อน ส่งผลให้ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาว หรือฤดูฝน จะปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีความสวยงามของธรรมชาติ ป่าเขาสลับซับซ้อน และป่าไม้นานาพันธ์  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา จะมีพื้นที่ราบเพียง 1 ในสิบของพื้นที่ทั้งหมด ประชากรที่อาศัยอยู่ในแม่ฮ่องสอนจึงมีความหลากหลายเผ่าพันธ์ ประกอบด้วย ชาวไทยใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ที่มาอาศัยอยู่ในแม่ฮ่องสอนตั้งแต่ก่อตั้งเมือง รวมถึงกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ เช่น คนไทยเหนือ ม้ง ลีซอ กระเหรี่ยง และละว้าหรือลั๊วะ ซึ่งแต่ละเผ่าต่างอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างฉันท์มิตร ดังจะเห็นในหลายหมู่บ้าน แยกชนเผ่าออกเป็นเขต แต่ก็ยังรวมกันเป็นหมู่บ้านเดียวกัน เช่น บ้านนาป่าแปก อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฟากหนึ่งของถนนเป็นชาวเขาเผ่าม้ง อีกฝากหนึ่งของถนนเป็นชาวเขาเผ่าไทยใหญ่ ศิลปะกรรมอันโดดเด่นของชาวไทยใหญ่ คือ สถาปัตยกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศาสนสถาน เช่น การประดับตกแต่งหลังคา ที่สวยงามด้วยลายปานซอย หรือการฉลุสังกะสี เป็นลวดลายวิจิตร อาคารต่างๆ ในวัด จะมีหลังคาที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ เจดีย์ของวัดในแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะแบบมอญ ผสมพม่า เช่น พระเจดีย์ที่วัดพระธาตุดอยกองมู นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถชมศิลปะหัตถกรรมต่างๆ ได้ทั่วไปในแต่ละอำเภอ

 

ปฏิทินกิจกรรม  ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2556-2557

 

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.