ถอดรหัสธุรกิจ ’57 ด้วยกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์


บทสัมภาษณ์ “ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรและนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย” กรุงเทพธรกิจ : ถอดรหัสธุรกิจ ’57 ด้วยกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ กับความท้าทายหลากหลายปัจจัย ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ..สถานการณ์ในภาพรวมที่เกิดขึ้น  ส่งผลกระทบกับต้นทุนทางการผลิต ราคาของสินค้าและค่าครองชีพ     ทำให้ความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น     โดยความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทยในระยะเวลาข้างหน้ากับปัจจัยที่ส่งผลทางด้านการตลาด    ความกังวลใจของผู้บริโภค ได้แก่ ความไม่มั่นคงทางการเมือง     ความกังวลต่อปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ปัญหาราคาสินค้าและการปรับราคาของพลังงาน ความวิตกกังวลเรื่องการมีเงินไม่พอใช้ ที่จะเลี้ยงชีพและใช้จ่ายในด้านต่างๆ  รวมทั้ง ความวิตกจากความมั่นคงของชีวิต เช่น ปัญหาสุขภาพ สวัสดิการต่างๆ … การวางแผนตลาดจำเป็นต้องรัดกุมมากขึ้น    โดยเฉพาะการสื่อสารกับผู้บริโภคในช่วงนี้ ควรใช้การกระตุ้นจากเหตุผลมากกว่าสื่อด้วยอารมณ์เพียงอย่างเดียว ต้องแสดงให้เห็นความคุ้มค่า การอำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิต เป็นกลยุทธ์ที่ต้องนำมาใช้ในการสื่อสาร  จะมีผลต่อการกระตุ้นการซื้อสินค้าของผู้บริโภคให้มากขึ้น ศึกษาแนวโน้มที่ต้องจับตาใกล้ชิดมากกว่าปีที่ผ่านมา    สิ่งสำคัญสำหรับสินค้า นั่นคือการที่ยังต้องบริหารแบรนด์โดยเฉพาะสื่อความชัดเจนในคุณค่า และการหาจุดที่แตกต่างขึ้นมาสื่อสาร ควบคู่ไปกับการสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรคู่ค้า ในทุกขนาดอย่างใกล้ชิด / กุญแจสำคัญ สื่อสารแบรนด์ เพื่อรับมือกับความท้าทาย ได้แก่ การทบทวนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ โฟกัส, กำหนดตำแหน่งของแบรนด์เทียบกับคู่แข่ง เน้นประเด็นที่เกิดผลกระทบ เกี่ยวพันกับสถานการณ์,ออกแบบโครงสร้างการสื่อสารใหม่ระบุปัจจัยเฉพาะหน้า แยกระยะสั้น-ยาว , ใช้เครื่องมือและประเด็น ที่สอดคล้องกับจุดแข็งและกลุ่มเป้าหมาย, จัดลำดับความสำคัญ สร้างความเหนียวแน่นกับกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และติดตาม ตรวจสอบ ทุกองศาของแบรนด์ รวมทั้งวางระบบดูแลใกล้ชิด แก้ไขที่รวดเร็ว

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.