จาก CSR สู่ CSVการสร้างองค์กรและสังคมดี.. ก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน

จาก CSR สู่ CSVการสร้างองค์กรและสังคมดี.. ก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน ≈   การทำ CSR ด้วยขาดความเข้าใจในแก่นแท้ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน   ไม่แยกระหว่างการดำเนินงานการตลาดเพื่อสังคม (social marketing) ที่อาจเป็นเพียงกิจกรรม event ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่หวังผลทางาพลักษณ์  ชื่อเสียงให้สังคมรู้จัก  การยอมรับ การรับรู้ เท่านั้น มุ่งแต่คิดหากิจกรรมที่มีสีสัน ชื่อของการบริจาค การนำดารา การสร้างความน่าสนใจ ตามวิธีการของ event เพื่อเรียกความสนใจจากสื่อมวลชน  ต้องการเป็นข่าวดังๆ นั่นก็คือวัดกันที่ความดัง จำนวนนักข่าว ปริมาณเนื้อหาของข่าว การสัมภาษณ์ หรือซื้อพื้นที่โฆษณาเพื่อ ให้ได้ผลทางการสื่อสารแบรนด์มากกว่าเนื้อหา ความสำเร็จของงานที่ได้ดำเนินการ หรือการวัดผลจาก 3 มิติ นั่นคือ การวัดผล ทางสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  


ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ
www.drphot.com

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.