ร่วมกับผู้นำชุมชนทั่วประเทศ ถวายพระพร และศึกษาดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา … ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้

ดูงานในบ้านพ่อ ดูพ่อทำ แล้วนำไปปรับใช้”051214-1
ดูงานในบ้านพ่อ ดูพ่อทำ แล้วนำไปปรับใช้”

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสร่วมถวายพระพร พร้อมศึกษา ดูงานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ภายใต้แนวคิด “ดูงานในบ้านพ่อ ดูพ่อทำ แล้วนำไปปรับใช้” แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ แล้วนำไปปรับใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และชุมชนของตนเอง เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน จากประสบการณ์ ความสำเร็จ ความล้มเหลว ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ภูมิปัญญาระหว่างกัน ตามโครงการ “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” ของกระทรวงพลังงาน โดยมี ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ ผู้นำชุมชน และผู้การคัดเลือก ๘๗ ราย จากทั่วประเทศโดย พร้อมได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณจาก ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการดังกล่าว ในโอกาสนี้

ดูงานในบ้านพ่อ ดูพ่อทำ แล้วนำไปปรับใช้”

051214-2

ดูงานในบ้านพ่อ ดูพ่อทำ แล้วนำไปปรับใช้”

ดูงานในบ้านพ่อ ดูพ่อทำ แล้วนำไปปรับใช้”

        ทั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทรงมีพระราชดำริด้านพลังงานต่างๆ อันเป็นต้นแบบของปวงชนชาวไทย ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนเกิดแรงบันดาลใจ ตระหนักและถือเอาเป็นแบบอย่างในการประหยัด การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการน้อมนำเอาพระราชกรณียกิจมาถ่ายทอด สานต่อสู่ประชาชน ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ  

        

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.