สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมแสดงความยินดี งานเปิดตัวหนังสือ “Good Brand & Grand Image .. ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด”

       “Good Brand & Grand Image .. ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด”

“Good Brand & Grand Image .. ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด”

          สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ในงานเปิดตัวหนังสือ   “Good Brand & Grand Image .. ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด” นำโดย เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ เลขาธิการสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร อาทิ ศรีสุดา ธรรมบำรุง, ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ, สุรัญญา เฉลิมดิษฐ์ และหม่อมหลวงชไมทิพ เทวกุล  ซึ่งได้รับความสนใจ ตอบรับอย่างดีจากสมาชิกฯ แวดวงนักสื่อสาร นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมงาน

        “Good Brand & Grand Image .. ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด” ในงานเปิดตัวดังกล่าว   ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย นักวิชาการด้านสื่อสารกลยุทธ์แบบบูรณาการ และที่ปรึกษายุทธศาสตร์สื่อสารองค์กรชั้นนำ ได้กล่าวว่า ตลอดช่วงเวลาของการบริหารงานด้านยุทธศาสตร์การสื่อสารมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี พบว่ามีคำถามเกี่ยวกับการบริหารแบรนด์ และภาพลักษณ์มากมายว่า ควรจะลงทุนกับการสร้างแบรนด์สักเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ เราจะใช้เวลานานแค่ไหนในการสื่อสารแบรนด์ เวลาไหนเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสื่อสาร ช่องทางไหน เป็นช่องทางที่ทำให้แบรนด์มีประสิทธิภาพหรือมี Impactสูงสุดทำอย่างไรที่จะทำให้แบรนด์สามารถสนับสนุนสินค้า บริการ  เนื้อหาหรือประเด็นอะไรที่เหมาะสมแล้วสามารถสร้างความโดนใจ  ทำให้ภาพลักษณ์เป็นที่น่าชื่นชม และเราจะสร้างความต่อเนื่องกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีใด และเมื่อเกิดวิกฤต ทำอย่างไรที่จะไม่ให้กระทบแบรนด์ภาพลักษณ์ที่สั่งสมไว้ หรือส่งผลเสียหายไปมากกว่าเดิม การช่วยเหลือสังคมจะมีผลต่อแบรนด์หรือไม่ ผู้บริหาร พนักงานจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนแบรนด์ได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล เราจะมีวิธีการจัดการแบรนด์อย่างไร ในยุค Social Media”

            

… การสร้างให้องค์กรดัง อาจไม่เพียงพอ ต้องสื่อสารการเป็นองค์กรที่ดีด้วย การวางกลยุทธ์สื่อสารคือโจทย์อันท้าทายที่รออยู่เบื้องหน้า …

Good Brand & Grand Image : ปั้นแบรนด์ฮิตให้ติดตลาด ผลงานหนังสือเล่มล่าสุดของ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ จะเป็นคำตอบที่นำมาใช้ในการสร้าง Brand Image ขององค์กรธุรกิจไทยรวมถึงความสอดคล้องต่อสถานภาพของแต่ละธุรกิจ  เนื้อหาที่ปรากฏในเล่ม เน้นการเข้าถึงกระบวนการในการสื่อสาร  วิเคราะห์ กลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการที่ใช้ การเลือกใช้สื่อในการสร้าง Brand  Image ค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา อุปสรรคพร้อมแสวงหาแนวทางการแก้ไขที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสื่อสารการสร้าง Brand  Image สร้างผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการสื่อสาร ได้แก่ กลยุทธ์ ประเด็น รูปแบบและวิธีการที่มีต่อการสื่อสารเพื่อการสร้าง Brand Image ด้วยการนำเสนอทิศทางของการสร้างและกำหนด Brand Image สำหรับการแข่งขันขององค์กรในอนาคต

                 “Good Brand & Grand Image .. ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด” ยุทธศาสตร์การสื่อสารขององค์กรได้สะท้อนถึงความเคลื่อนไหว รวมถึงความสอดคล้องของกระบวนการสื่อสารต่อการรับรู้และ Brand Image ขององค์กรเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจไทยต่อการแข่งขันที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต รวมถึงการวางกลยุทธ์การสื่อสารในสื่อยุคเปลี่ยนผ่าน พบกับ “Good Brand & Grand Image .. ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด” ได้ที่ ร้านหนังสือชั้นนำทุกแห่ง

 

“Good Brand & Grand Image .. ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด”
“Good Brand & Grand Image .. ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด”
“Good Brand & Grand Image .. ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด”

“Good Brand & Grand Image .. ปั้นแบรนด์ฮิต ให้ติดตลาด”

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.