การเขียน .. เพื่อสร้าง Content ให้เกิด Impact ผ่านสื่อออนไลน์กล่าวได้ว่าการเขียนมีความสำคัญสำหรับมนุษย์ ไม่น้อยไปกว่าการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในเอกสาร หนังสือ วารสาร แหล่งอ้างอิง ข้อมูล สื่อดิจิทัล Social Media ใน Website, Facebook, Twitter, Instagram, Line, YouTube หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูล ที่มีความถูกต้อง ชัดเจน กระตุ้นหรือจูงใจ  มีการกล่าวขวัญ เกิดการยอมรับ เป็น Talk of The Town ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ตอกย้ำแบรนด์ หรือสนับสนุนความต้องการ ตามเป้าหมายหรือภารกิจหลัก  นั่นเอง

โลกในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การสร้างเนื้อหาให้ประสบความสำเร็จหรือการจัดการ  Content ของแบรนด์ องค์กร สินค้า เพื่อสื่อสารแบรนด์ สินค้า บริการ เรื่องราว ข่าวสารขององค์กร รวมถึงต้องใช้การสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งสิ้น เข้ามาบอกเล่า เชื่อมความรู้สึก ของแบรนด์ ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทั้งมวลเข้าไว้ด้วยกัน ให้ยาวนานที่สุด  / ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.