ร่วมตัดสินแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 24 รางวัลโล่พระราชทานฯ  

ร่วมตัดสินแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 24 รางวัลโล่พระราชทานฯ  


ร่วมตัดสินแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 24 รางวัลโล่พระราชทานฯ  

ผมได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน J-MAT AWARD ครั้งที่ 24 เพื่อรับรางวัลโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในภาควิชาการ และผู้บริหารธุรกิจการตลาดระดับสูงจากภาคเอกชน

ร่วมตัดสินแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 24 รางวัลโล่พระราชทานฯ  

ร่วมตัดสินแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 24 รางวัลโล่พระราชทานฯ  

การแข่งขันจัดทำแผนการตลาดในครั้งที่ 24 นี้ จัดทำในหัวข้อ “ไอเดียสุดล้ำ ทำปั๊มให้เจ๋ง” ซึ่ง ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้รับความสนใจจากนิสิต สมัครเข้าร่วมส่งผลงานเป็นจำนวนมาก จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการได้การตรวจเพื่อคัดเลือกผลงาน เพื่อให้คะแนนและคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบตัดสิน และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อตัดสินผู้ชนะเลิศ

ร่วมตัดสินแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 24 รางวัลโล่พระราชทานฯ  
ร่วมตัดสินแผนการตลาด J-MAT AWARD ครั้งที่ 24 รางวัลโล่พระราชทานฯ  

โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวด รางวัล J-MAT AWARD ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้นิสิต – นักศึกษาได้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน นำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดและพร้อมที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีในอนาคต นับเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพื่อฝึกประสบการณ์ การเรียนรู้ ตลอดจนทักษะที่ดีของเยาวชนที่จะเข้าสู่การทำงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ


ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.