อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา แนะไทยชิงผู้นำลดโลกร้อนในภูมิภาค


ผมได้มีโอกาสไปร่วมฟัง บิล คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 42 ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Embracing Our Common Humanity” พร้อมกับ คณะมนตรี / สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) /สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  / ภาคเอกชน/องค์กรภาคธุรกิจ / สภาอุตสาหกรรม / สภาหอการค้าไทย / สถาบันการศึกษา / สถานเอกอัครทูต-สถานทูต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำจากหลายภาคส่วน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เนื้อหาที่สำคัญของการ ปาฐกถาพิเศษนี้นับเป็นหัวข้อสำคัญของชาวโลกที่ต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอดีตประธานาธิบดีฯ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการลดปัญหาโลกร้อน (Combating Climate Change : Clinton Climate Initiative) การช่วยเหลือมนุษยชาติด้านการสาธารณสุข การพัฒนา และการสร้างโอกาส รวมถึงสถานการณ์ภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยจากอุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ / วิสัยทัศน์ของชาวโลกที่มีต่อเรื่องปัญหาสภาวะภูมิอากาศที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขหรือทางออกเพื่อร่วมช่วยเหลือโลกร่วมกัน


สัญญาณบอกเหตุวิกฤตโลก

บิล คลินตัน กล่าวว่า มีสัญญาณบอกเหตุมากมายว่า โลกจากนี้ไปอีก 30 ปีข้างหน้าจะจมอยู่ใต้น้ำ แม้กระทั่งประเทศไทยซึ่งเพิ่งประสบกับปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่

จึงเป็นความรับ ผิดชอบของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันในการจัดการแก้ปัญหาดังกล่าวเตือนกระแสโลกร้อนส่งผลกระทบทุกภูมิภาค

ในวิกฤตมีโอกาสของประเทศ

แต่สามารถพลิกวิกฤติ เป็นโอกาสได้หากรัฐบาลของแต่ละประเทศหามาตรการรองรับ เชื่อมั่นว่าจะสร้าง ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้นในอนาคต

ในโอกาสนี้ ขอเสนอให้แนะประเทศไทยลงมือจริงจังในเป็นผู้นำใน การชูธงลดโลกร้อน ก็จะทำให้จีดีพีสูงขึ้นแน่นอนไม่อยากให้มองว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นปัญหา

แต่น่าจะมองเป็นโอกาสสำคัญ และยิ่งใหญ่ ในการผลักดันตนเองเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาลดโลกร้อนในภูมิภาคนี้

สิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ โตคู่กันได้

จากการศึกษาของเขาในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิ William J.Clinton Foundation ที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในหลาย พื้นที่ทั่วโลก ด้วยกิจกรรมหลากหลายด้าน ทำให้สามารถยืนยันว่าประเทศที่ให้ความสนใจลงทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะมีภาวะการจ้างงานเพิ่มขึ้นและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า   นั่นหมายความว่า จะได้เห็นตัวเลขจีดีพีจะเพิ่มขึ้น

เขาเองก็ยังไม่มั่นใจว่าข้อตกลงในการลดโลกร้อนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ก็ เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกประเทศตอบรับในปัญหานี้

ดังนั้น ความสำเร็จของการลดโลกร้อนจึงอยู่ที่ 2 ปัจจัย ก็คือ รัฐบาลต้องลงมือกระทำอย่างจริงจัง  และ ต้องมีความมั่นใจว่าการป้องกันและแก้ปัญหานี้จะเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้

ประเทศต้องเติบโตแบบมีทิศทางและไม่ทำร้ายโลก

เขาระบุเรื่องปัญหา พลังงานว่า สหรัฐก็เช่นเดียวกับไทย ที่ต้องใช้งบประมาณมากมายในการนำเข้าพลังงาน แต่ก็โชคดีที่ทั้งสองประเทศ ยังมีระบบที่มีคุณภาพหลายอย่างรองรับ แต่เขาแนะนำว่าประเทศไทยต้อง เร่งลดอุปสรรคปัญหาทางด้านเทคนิค เช่นการตั้งสถานีสำหรับรถพลังงานไฟฟ้า แก้ไขกฏหมายที่ขัดขวางการใช้พลังงานทางเลือก ออกกฏหมายที่สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจที่มากกว่านี้ทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆ และด้านภาษี

ส่วนระบบการจัดการเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนั้น บิล คลินตันกล่าวว่า ประเทศไทยน่าจะเร่งจัดการเกี่ยวกับระบบการขนส่งมวลชนเนื่องจากได้มีการ พึ่งพาพลังงาน น้ำมันมากเกินไป

ซึ่งรัฐบาลควรจะต้องมีนโยบายที่จริงจังในการลดการใช้น้ำมันและก๊าซ นอกจากนั้นที่ควรลงมือคือ การสร้างโอกาสทางการค้าใหม่ๆ  ให้มากยิ่งขึ้น

นั่นคือสิ่งที่ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาให้ข้อเสนอไว้กับประเทศไทย

ผมเห็นว่าข้อเสนอแนะของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา น่าสนใจดีครับ เพียงแต่เสียดายว่า  ผมอยากได้มุมมองด้านอื่นๆ ของเขาด้วย เช่นเรื่องการผ่าวิกฤต ในหลายครั้ง ทั้งปัญหาการเมือง ภัยธรรมชาติ การก่อวินาศกรรม รวมกับอีกหลายประเด็นว่าเขามีแนวทางจัดการกับปัญหาเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไร อย่างน้อย ก็ยังได้เป็นแนวทางสำหรับทางออกให้กับบ้านเราได้บ้าง ไม่มาก ก็น้อย


…………………………………………………………………………………………………………

* การจัดงานปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Embracing Our Common Humanity เป็นหนึ่งใน “โครงการลดโลกร้อน ถวายพ่อ” ของกระทรวงพลังงาน เพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคลในโอกาสเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และการเฉลิมพระชนมพรรษา

*บิล คลินตัน เป็นอดีตประธานาธิบดีคนที่ 42 ของประเทศสหรัฐ และเป็นผู้ก่อตั้ง William J. Clinton Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างความผาสุกให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยมีกิจกรรมหลากหลายด้าน อาทิ ด้านการสาธารณสุข การพัฒนาที่ยั่งยืน และการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Clinton Climate Initiative)

…………………………………………………………………………………………………………

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.