พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๒ ปี

 

drphot-reward2015dr
drphot-reward2015-2

         หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพีธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๒ ปี โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ   เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ด้วยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพีธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๒ ปี โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ   เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ด้วย

ในพิธีดังกล่าวมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมประชาสัมพันธ์  เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรและรางวัลแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ดีเด่น/ตัวอย่าง  โล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่นระดับเขต  โล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่นระดับภาค และในโอกาสนี้ ได้มีแถลงผลการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ “๘๒ ปี แห่งความภาคภูมิใจ ก้าวต่อไปของกรมประชาสัมพันธ์” โดยมี นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายประวิน พัฒนะพงษ์ ดร.จรูญ ไชยศร นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์    ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

drphot-reward2015-3
drphot-reward2015-4

 

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.