การมอบรางวัลให้กับเยาวชนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ : World Skills 2015

การมอบรางวัลให้กับเยาวชนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ : World Skills 2015
การมอบรางวัลให้กับเยาวชนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ : World Skills 2015

 

การมอบรางวัลให้กับเยาวชนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ : World Skills 2015

            ผมได้ไปร่วมงานมอบรางวัลให้กับเยาวชนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ    (World Skills Competition Sao Paulu 2015) โดยมี คุณนคร ศิลปะอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในงาน ดังกล่าว ณ   คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร
  มาตรฐานฝีมือนับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงทักษะ ความสามารถในการประกอบอาชีพทั่วโลก การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพ  และสร้างแรงจูงใจทางด้านอาชีวศึกษาแขนงต่างๆ  ให้พัฒนาทักษะในระดับสากล  โดยการแข่งขันมีจำนวนทั้งหมด 23 สาขาอาชีพมาอย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ เมืองเซาเปาโล  สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

การมอบรางวัลให้กับเยาวชนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ : World Skills 2015 การมอบรางวัลให้กับเยาวชนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ : World Skills 2015

การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (World skills 2015) เป็นเวทีในการแข่งขันทักษะอาชีพระดับโลก เพื่อส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานของเยาวชนจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยจะจัดขึ้นทุก ๆ  2 ปี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนในแต่ละประเทศเข้าร่วมการแข่งขันฯ รวมถึงเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากประเทศไทยเพื่อแข่งขันเวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ หลังจากกลับมาจากการแข่งขัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้จัดงานเลี้ยงรับรองพร้อมทั้งมอบรางวัลสนับสนุน เพื่อเป็นกำลังให้กับผู้ที่เดินทางไปร่วมแข่งขัน ไม่ว่าจะคว้ารางวัลในเวทีระดับโลกหรือไม่ก็ตาม และก็เป็นที่น่ายินดีว่าทักษะแรงงานของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

การมอบรางวัลให้กับเยาวชนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ : World Skills 2015 การมอบรางวัลให้กับเยาวชนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ : World Skills 2015การมอบรางวัลให้กับเยาวชนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ : World Skills 2015

ในประเด็นนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า “การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ถือเป็นสนามแข่งขันระดับโลก ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านทักษะฝีมือ และความสามารถเฉพาะด้าน สู่สายตาประชาคมโลก ในส่วนของนโยบายรัฐบาลก็มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมีงานทำ และเป็นแรงงานฝีมือ โดยการเร่งผลิตนักเรียน และนักศึกษาสายอาชีพมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสามารถต่อยอดการทำงานให้กับตลาดแรงงาน ซึ่งขณะนี้กำลังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ ที่สำคัญเมื่อเรียนจบแล้วยังสามารถเป็นเจ้าของกิจการ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ต่อไป อีกประการสำคัญคือ ประเทศใดที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีขีดความสามารถสูง ก็จะทำให้ประเทศนั้นมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงยิ่งขึ้น”

การมอบรางวัลให้กับเยาวชนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ : World Skills 2015 การมอบรางวัลให้กับเยาวชนจากการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับนานาชาติ : World Skills 2015
     ฝีมือแรงงานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานของการทำงานและเป็นการยืนยันถึงความสามารถ ด้านทักษะฝีมือของตนเอง การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ

         ความรู้ความสามารถและความชำนาญในวิชาชีพนับเป็นเครื่องมือสำหรับรองรับการเติบโตทั้งในระบบการศึกษาและอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาวิธีการใหม่และนวัตกรรมใหม่ของการเรียนการสอนและการฝึกอบรมทักษะอาชีพ  เชื่อมต่อจากการแข่งขันทักษะในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนผ่านโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่จะต้องใช้ในอนาคต ซึ่งเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน  รวมถึงพัฒนาประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรฐานอาชีพที่เป็นสากล ต่อไป

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการสื่อสาร และนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

+++ ขอขอบคุณภาพและเนื้อหาบางส่วนจาก FB : World Skills Thailand 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.