“น้ำท่วมแพ้น้ำใจ PR Thailand”


tpra4flood4

เมื่อไม่นานมานี้ ….. ผมได้มีโอกาสพาคณะของ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ : Executive Communication Program (EXCOMM 1 )” ซึ่งจัดโดย สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ส่วนใหญ่ เป็นคนในแวดวงสื่อสารทั้ง ผู้บริหารระดับสูง /นักวิชาการ / อาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ / ผู้บริหารงานสื่อสารองค์กร / นักประชาสัมพันธ์ / ผู้บริหาร Brand / นักการตลาด / นักโฆษณา / นักสื่อสารกลยุทธ์แบบบูรณาการ / ผู้บริหารสื่อสารมวลชน-สื่อดิจิทัล /เอเจนซี่ / ผู้ปฏิบัติงานด้านวางแผน กำหนดกลยุทธ์ สื่อสารการตลาด การส่งเสริมการขาย  ภาพลักษณ์องค์กรและกิจการองค์กรเพื่อสังคม ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “น้ำท่วมแพ้น้ำใจ PR Thailand” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย

โครงการ “น้ำท่วมแพ้น้ำใจ PR Thailand” นี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงของผู้เกี่ยวข้องในวงการสื่อสาร ที่ต้องการมีส่วนร่วมเพื่อส่งมอบน้ำใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าคนไทยเรามีน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน ด้วยการรวบรวมสิ่งของ วัสดุ ปัจจัยที่จำเป็นทั้งการยังชีพและการฟื้นฟู หลังน้ำลดและทุนทรัพย์ สำหรับส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ผ่านสภากาชาดไทย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยกิจกรรมตามความถนัดทั้ง การบรรจุถุงยังชีพ การประกอบอาหาร ร่วมบริจาคโลหิต และกิจกรรมทำความสะอาด เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวมด้วย”

ถือเป็นโครงการดีดีอีโครงการหนึ่งครับ …. ที่เพื่อนๆ ร่วมวงการจับมือกันเพื่อสังคม ที่หลักสูตร “การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ : Executive Communication Program (EXCOMM)” ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับการบริหารงานสื่อสารในเชิงคุณภาพ ที่ผู้เข้าอบรมนอกจากจะได้รับแนวคิด ประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้ทางการสื่อสาร ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับวิทยากรชั้นนำ วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารในประเด็นที่น่าสนใจเพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสื่อสารขององค์กร  รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ในส่วนของการมีส่วนร่วมกับสังคมพร้อมทั้งการมีจิตสาธารณะ  ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ มีความสำคัญและสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

………………………………………………………………………………………………………….

สำหรับผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร “การบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ : Executive Communication Program (EXCOMM)” หรือร่วมกิจกรรมกับสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โทรศัพท์  081 – 939 – 9964  /    e-mail   tpra.prthailand@gmail.com หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.prthailand.com นะครับ

………………………………………………………………………………………………………..

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.