Workshop : สื่อสารองค์กรในภาวะวิกฤต

prthailand-workshop-1

ผมได้ไปเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม   Workshop   “ การสื่อสารองค์กรในภาวะวิกฤต ” ให้กับ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย มาครับ งานนี้เป็นการจัด Workshop ให้กับ ผู้บริหาร  นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ Brand Management นักการตลาด สื่อสารมวลชน สื่อ Digital เอเจนซี่ เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่างๆ จากองค์กรทั้งภาครัฐ /เอกชน


Workshop ถือว่าเป็นประโยชน์มาก สำหรับให้เกิดความชำนาญ  ในแต่ละด้าน ทางด้านทักษะทางการสื่อสาร ในภาวะวิกฤตก็เช่นกัน   Workshop   การสื่อสารองค์กรในภาวะวิกฤต  นี้ ได้ทำการแก้ไขในกรณีศึกษาของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญของประเทศ เช่นองค์กรพลังงาน / สถาบันการเงิน / สถาบันการศึกษา / ธุรกิจบริการต่างๆ เป็นต้น  เพื่อให้กับผู้ที่ดูและบริหารองค์กร ผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร และ Brand  นับตั้งแต่การวิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้อง   ภาพลักษณ์ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร รวมถึงแผนรับมือกรณีได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการประเมินผล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้จำลองสถานการณ์ นำเสนอแผนงาน วิธีแก้ไข การสื่อสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น โดยผมได้ร่วมให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ ในการทำงานจริงต่อไป
ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองล่วงหน้า การเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ติดต่อได้ที่ โทร 081-939-9964 / e-mail : tpra.prthailand@gmail.com / www.prthailand.org นะครับ

…………………………………………………………………………………………..

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.