TAG | ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง

ผมได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” ของกระทรวงพลังงาน เพื่อตัดสินผลงานตามโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก กว่า ๖๐๐ ผลงาน ครอบคลุมพื้นที่จากทุกจังหวัดของภูมิภาคทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน , สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.),โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ

Hide

                   ผมได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” กระทรวงพลังงาน  และกำหนดเกณฑ์การตัดสินผลงานเขียนเรื่องราวที่แสดงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการนำมาประยุกต์ใช้ในด้านพลังงานอย่างสร้างสรรค์และรู้คุณค่า  พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน จากประชาชนทุกภาคส่วน ทั่วประเทศ  ภายใต้แนวคิด “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน”โดยเจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 87 ผลงาน จะได้เข้าร่วมศึกษา ดูงานในโครงการตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           ในการคัดเลือกผลงาน และตัดสิน ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลาย หน่วยงาน เช่น ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน , สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.),โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา,สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)   ฯลฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ          โครงการ “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” จะเป็นการน้อมนำเอาพระราชกรณียกิจมาถ่ายทอด สานต่อสู่ประชาชน ให้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนเกิดแรงบันดาลใจ ตระหนักและถือเอาเป็นแบบอย่างในการประหยัด […]

, Hide

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.