TAG | ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ให้คนไทยได้ชื่นชม บทสัมภาษณ์ : ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ประธานคณะทำงานกำกับติดตามการจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ….ทรงใส่พระราชหฤทัยในความทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างใกล้ชิด และได้ทรงโปรดเกล้าให้ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่ติดตามเสด็จมารับแนวพระราชดำริ และทรงปรึกษาหารือ เพื่อหาทางแก้ไขและช่วยเหลือตลอดเวลา พระจริยวัตรเหล่านี้เอง ทำให้เกิดเป็นโครงการพัฒนาต่างๆ ขึ้นมากมายพระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนาทั้งหลาย จึงเปรียบเหมือนรากแก้วของต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่ง ได้ถูกรดน้ำบำรุงดิน ด้วย “ความรัก” มาหลายสิบปี ไม่น่าแปลกใจเลยที่ถึงเวลาวันนี้ นับร้อยโครงการตามพระราชดำริได้ออกดอกผลให้ “ประชาชนของพระองค์” ได้เก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง ….

, Hide

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ประธานคณะทำงานกำกับและควบคุมการจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมรายการ ถอดสลักข่าว ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ ดำเนินรายการโดย คุณจิรภา สีตาบุตร เพื่อให้สัมภาษณ์ความเป็นมา ของภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเบื้องหลังการถ่ายทำ ความประทับใจต่างๆ ตลอดจนการเผยแพร่ ได้แก่ การจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ทั้ง ๔ เรื่อง

Hide

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ประธานการกำกับการผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมแถลงข่าวโครงการจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ประกอบด้วยภาพยนตร์ ๔ เรื่อง ได้แก่…

Hide

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.