TAG | สื่อสารแบรนด์

“มิติของการใส่ความสุขเข้าไป… ในการสื่อสารแบรนด์” ต้องยอมรับร่วมกันก่อนว่า “ความสุข” ต่างเป็นสิ่งที่มนุษย์ คิดเห็นว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาที่สุด และต่างต้องการสู่ความมุ่งหมายของชีวิต … ในเชิงการตลาด ความสุขยังถูกนำมาใช้เสมอ ผ่านเรื่องราว เนื้อหา คอนเซ็ป ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ประเด็นที่ใช้สื่อไปยังผู้บริโภค เพราะความสุขมีความสำคัญในแง่ของความรู้สึกและเชื่อมโยงไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่ดีต่างๆ เช่นการชื่นชอบ เป็นมิตร ผูกพัน โดยความรู้สึกเป็นสุขจะทำให้เกิดปรารถนาที่จะให้ช่วยเหลือ และการให้การสนับสนุน จึงไม่แปลกนักที่แบรนด์เป็นจำนวนมาก ต่างให้ความสนใจที่จะให้ผู้รับสาร รู้สีกมีความสุขเมื่อได้เห็น ได้ใช้สินค้าหรือบริการ ได้ใกล้ชิดกับแบรนด์ มีประสบการณ์ร่วม แม้ในเรื่องราว ข่าวสาร ภาพลักษณ์ ที่ปรากฏ
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ / Market Plus

Hide

กลุ่มสินค้าของแบรนด์ระดับพรีเมี่ยม นับว่ามีความสุ่มเสี่ยงไม่น้อยเนื่องจากในยามที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ผู้บริโภคจำเป็นต้องอาศัยความรอบคอบในการใช้จ่ายเพื่อลดภาระ เช่น การเลิกใช้ เลือกใช้แบรนด์อื่นที่รองลงมา ตลอดจนเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ในที่สุด …  สิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ระดับพรีเมี่ยม สามารถต่อสู้กับการแข่งขันท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้น ไม่ใช่แค่การอาศัยกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่อีกส่วนที่สำคัญ ก็คือการใช้กลยุทธ์การสื่อสารให้ตรงตามต้องการเป็นเครื่องดึงดูดใจลูกค้า เพื่อสร้างความผูกพัน ความภาคภูมิใจของผู้บริโภค ความรู้สึกแตกต่าง ที่เห็นชัด และยึดจุดยืนดังกล่าวของแบรนด์ให้มั่นคงมากที่สุด ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

, Hide

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.