TAG | เลือกตั้ง 2554

Open publication – Free publishing – More social media

Hide

ผมได้รับเชิญจาก สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมผู้ผลิตสื่อต้นแบบ ในหัวข้อ “สื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีไทย ร่วมสร้างสุขภาวะสู่ชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมเคเบิลทีวีฯ  และบริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด  (มหาชน) ซึ่งมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาเนื้อหาข่าวสารสร้างเสริมสุขภาวะท้องถิ่นในช่องทางสื่อเคเบิลทีวี และพัฒนาศักยภาพนักข่าว และผู้ผลิตรายการท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจในความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  และนำเสนอเรื่องราวดีๆ อันเป็นสาระประโยชน์เหล่านั้นให้กับประชาชนที่รับชมสื่อเคเบิลทีวี ในโครงการนี้ มีเนื้อหาดีๆมากมายเช่น บทบาทสื่อเคเบิลทีวี กับการสร้างเสริมสุขภาวะสังคมท้องถิ่น /มุมมองใหม่และการจับประเด็น ในการรายงานข่าวเพื่อลดความแตกแยก / ทักษะการรายงานข่าวในสตูดิโอ และภาคสนาม  ท่ามกลางการ เปลี่ยนแปลงของผู้ชมยุคใหม่ / เทคนิคการสร้างประเด็นข่าวดีสู่การเป็นสื่อต้นแบบเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชน / การทำรายการ สารคดีเชิงข่าว / พัฒนาการการรายงาน ข่าวการเมือง และข่าวเลือกตั้ง โดยมรผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชนมืออาชีพมากมายสำหรับผมนั้น บรรยายในหัวข้อ  รู้เท่าทัน “Political Marketing” สร้างภูมิคุ้มกันในการทำข่าว เลือกตั้ง  54    โดยมีประเด็นหลักๆ ที่ไปแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการธุรกิจเคเบิลทีวีและผู้สื่อข่าว เกือบหนึ่งร้อยคน ในวันนั้น น่าสนใจทีเดียวครับ……….

Hide

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.