TAG | เสวนา เชิงวิชาการ PR

ผมได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากร ในงานเสวนาเชิงวิชาการ “พลิกวิกฤต (ของประเทศ)…ให้เป็นโอกาส (ขององค์กร)” โดยวิทยากร นอกจากผมแล้ว ได้แก่   คุณกฤต เจนพานิชการ (ผู้สื่อข่าว Sky Report ครอบครัวข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยทวีสี ช่อง 3), คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ (ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด), ดร.นันทกา ยุกตะนันทน์ (ผู้จัดการงานสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง ) ดำเนินรายการโดย คุณนพขวัญ นาคนวล (ผู้บรรยายรายการ เก็บตก) ณ ห้อง Convention อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Hide

ผมได้รับเชิญให้ไปร่วม เสวนา “จะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ? ครั้งที่ 7 ” หัวข้อ  : “PR ฝ่าคลื่นอุทกภัยในปีมังกร ” งานนี้ได้ระดมนักสื่อสารมืออาชีพและสื่อมวลชนชั้นนำ ได้แก่ ตัวผมเองในฐานะนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และนักวิชาการทางด้านการสี่อสารแบบบูรณาการ /  ดร.วิทย์  สิทธิเวคิน พิธีกรรายการข่าว 5 หน้า 1 สถานีโทรทัศน์ช่อง 5  /  คุณเอิร์ธ  สายสว่าง อดีตนายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม และผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์สังคมและท่องเที่ยว/ คุณพัชระ  สารพิมพา ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ F.M.100.5 อ.ส.ม.ท.  และคุณชัยวัฒน์  วนิชวัฒนะ บรรณาธิการบริหาร น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อต้นมีนาคมที่ผ่านมา  จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย งานนี้ได้รับความสนใจจากแวดวง PR / สื่อ / นักสื่อสารมืออาชีพ เข้าร่วมงานกว่า 300 คน […]

Hide

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.