TAG | csr

SHIFTING FROM CSR TO CSV AS THE BRAND GROWS TO CREATE VALUES AND IMPROVE SOCIETY : จาก CSR สู่ CSV เมื่อแบรนด์เติบโต มีคุณค่าและสร้างให้สังคมดี … ถึงวันนี้ แนวคิดเรื่อง CSR ( Corporate Social Responsibility )ในประเทศไทยคงไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป หลังจากที่ได้มีการขับเคลื่อนมาแล้วกว่า 10 ปี หลายๆ แบรนด์ ได้กำหนดบทบาทเรื่อง CSR ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีนโยบายกำกับ มีหน่วยงานกำกับ มีผู้รับผิดชอบดูแล ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน มีแผนการดำเนินงาน มีงบประมาณชัดเจน เพื่อพัฒนาแนวคิดการทำ CSR เข้ามาใช้ในองค์กร รวมถึงมีการมอบรางวัลจากองค์กรต่างๆ ในสาขา CSR แม้จะไม่ใช่ประเด็นของการแข่งขัน แต่ก็เป็นการยอมรับทางสังคม ที่แบรนด์ส่วนใหญ่มุ่งหวัง ต้องการเห็นผลในเชิงรูปธรรม

, Hide

จาก CSR สู่ CSVการสร้างองค์กรและสังคมดี.. ก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน (ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ) … การทำ CSR ด้วยขาดความเข้าใจในแก่นแท้ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่แยกระหว่างการดำเนินงานการตลาดเพื่อสังคม (social marketing) ที่อาจเป็นเพียงกิจกรรม event ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่หวังผลทางภาพลักษณ์ ชื่อเสียงให้สังคมรู้จัก การยอมรับ การรับรู้ เท่านั้น มุ่งแต่คิดหากิจกรรมที่มีสีสัน ชื่อของการบริจาค การนำดารา การสร้างความน่าสนใจ ตามวิธีการของ event เพื่อเรียกความสนใจจากสื่อมวลชน ต้องการเป็นข่าวดังๆ นั่นก็คือวัดกันที่ความดัง จำนวนนักข่าว ปริมาณเนื้อหาของข่าว การสัมภาษณ์ หรือซื้อพื้นที่โฆษณาเพื่อ ให้ได้ผลทางการสื่อสารแบรนด์มากกว่าเนื้อหา ความสำเร็จของงานที่ได้ดำเนินการ หรือการวัดผลจาก 3 มิติ นั่นคือ การวัดผล ทางสังคม เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน … www.drphot.com

, Hide

ผมได้ไปเข้าร่วม กิจกรรมของ .. สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ที่จัดร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม เครือข่ายเครือข่ายปฏิบัติการ CSR for Thailand นำสมาชิกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย นักวิชาการ นักประชาสัมพันธ์ – สื่อสารองค์กร / สื่อสารการตลาด / โฆษณา / สื่อสารมวลชน จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ CSR ใน โครงการ “ PRThailand : CSR Knowledge for Happy Society : สร้างองค์ความรู้ เพื่อสุขภาวะให้กับสังคม ”

, Hide

CSR กับ PR : Brand แค่ไหน เหมาะสมและพอดี [ Be Magazine ]

, , Hide

Open publication – Free publishing – More csr

Hide

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.