TAG | Marketing Plus

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงจากหลายด้าน ทั้งภายนอก และภายในประเทศท่ามกลางความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่ผ่านมา ทำให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต่างให้ความเห็นว่า ยากต่อการคาดการณ์ในระยะยาว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทุกองค์กรแสวงหาแน;ทางการจัดการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อสนองตอบเป้าหมายขององค์กรและธุรกิจ สำหรับการปรับตัวเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้..

Hide

เผลอไปไม่นานก็ก้าวสู่ช่วงปลายปีแล้ว แน่นอนว่าแต่ละองค์กรกำลังใช้เวลาในการเตรียมแผนงานของปีหน้ากันอย่างเข้มข้น จึงเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญอีกช่วงหนี่ง ในการกลับมาทบทวนหน้าที่ของผู้บริหารในองค์การทั้งหลายว่าภารกิจอะไรคือสิ่งที่สำคัญ และต้องเร่งดำเนินการเพื่อมิให้กรอบการทำงานต่าง ๆ คลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่ควรจะทำ เพื่อให้การบริหารประกอบการขององค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง

Hide

ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่คุกรุ่นต่อเนื่อง องค์กรธุรกิจ ส่วนใหญ่ต่างประเมินสถานการณ์ เพื่อกำหนดทิศทางที่จะทำให้อยู่รอด และก้าวหน้าได้ ซึ่งเครื่องมือสำคัญคงหนีไม่พ้นการเร่งประชาสัมพันธ์ที่ปรับรูปแบบเป็นการสื่อสารการตลาดที่เข้มข้น โดยการเน้นการเข้าถึงตัวผู้บริโภคให้มากที่สุด

, Hide

Tag Cloud

3 ทศวรรษรางวัล ปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร AEC Brand Branding CEO csr CSV excomm-pr Thailand 3 Going green Marketing Plus Market Plus Me Magazine New media pr Pr Thailand PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ตอน PR ฝ่า และฟื้นวิกฤต PR แผนใหม่ลดโลกร้อน PSCMT Social Media TPRA กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสารองค์กร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ งาน 38 ปีรามคำแหง เสวนา "ส่องกระจกมองราม" ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง บทสัมภาษณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค พิธีมอบรางวัล และนิทรรศการปฎิทินดีเด่นรางวัล "สุริยศศิธร" ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ รอบรู้อาเซียน รางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” รางวัลความสำเร็จในวิชชาชีพ รามคำแหง 38 ปี สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารแบรนด์ หนังสือเล่มล่าสุด เลือกตั้ง 2554 เสวนา เชิงวิชาการ PR แบรนด์ โครงการ เติมฝัน ปันความรู้ สู่สังคมไทย โซเชียล มีเดีย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ประชุมสัมมนา.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.