หยุดแชท ระหว่างขับรถ

ส่งข้อความขณะขับรถ

ท่ามกลางความนิยมการใช้งานของแอพฯ ส่งข้อความ แบบ instant messaging, IM แอดโฆษณานี้ทำมาเพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายให้กับผู้ที่นิยมการใช้โทรศัพท์มือถือส่งข้อความแชทระหว่างการขับรถ จากผลกระทบการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี 

 

แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เนื่องจากการใช้โทรศัพท์มือถือส่งข้อความ แชท ระหว่างขับรถเป็นพันคน เหยื่อเหล่านี้โดยมากมีอายุไม่ถึง 25 ปี  พฤติกรรมการแชท การใช้โทรศัพท์มือถือ การพิมพ์ข้อความเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขา จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เขานำพฤติกรรมเหล่านี้มาใช้ระหว่างการขับรถ

ตัวอย่างวิดิโอนี้แสดงให้เห็น โดยเขาบังคับให้ผู้ที่มาเรียนขับรถต้องสามารถ ใช้มือถือส่งข้อความ แชท ไประหว่างขับรถได้ด้วย ซึ่งผลของการขับรถมันออกมาเป็นไปตามขาด ผู้ขับไม่สามารถควบคุมรถได้อย่างทีควรจะเป็น นี่คือการทดลองขับที่สนามฝึกหัดขับรถ มันจะเป็นอย่างไรหาก กรวยพลาสติกนั้นเป็นคนบนท้องถนน  หยุดการแชท หรือใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถ เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและบุคคลรอบข้าง

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ มัลติมีเดีย ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด สื่อสารองค์กร การบริหารภาพลักษณ์.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.