ขอเชิญร่วมงานเสวนาและสังสรรค์ ในงาน จะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ “สู่ทศวรรษใหม่ DIGI-PR สื่อสารไร้ขีดจำกัด”

Diti PR สื่อสารไร้ชีดจำกัด

ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 และเป็นงานประจำปีของนักประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน ตลอดจนแวดวงการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักสื่อสารองค์กร สื่อสารการตลาด โฆษณา สื่อสารแบรนด์ กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม จากหน่วยงานราชการและทุกวงการธุรกิจ 

ขอเชิญร่วมงานเสวนาจะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ” (ครั้งที่ 10) ตอน “สู่ทศวรรษใหม่ DIGI-PR สื่อสารไร้ขีดจำกัดวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558 , 17.00 น. ณ ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก

พบกับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ : นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย / ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ : บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ / เอิร์ธ สายสว่าง :  จากสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทย  รับฟังแนวคิด “สื่อสารอย่างไรในยุคดิจิทัล” จากนักสื่อสารการตลาดชั้นนำ และ Talk Show   “The Power of Communications” จากนักปลุกพลังและสร้างแรงบันดาลใจ , ร่วมสนทนาและสังสรรค์กับสื่อมวลชนแถวหน้า , PR ,นักสื่อสารองค์กร สื่อสารการตลาด จากทุกวงการ

จัดโดย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ , สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย และสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรมแห่งประเทศไทย สำรองที่นั่งด่วน(ฟรี) 02-954-2111 ต่อ 8502-3 , E-mail : jutima_news@hotmail.com

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ มัลติมีเดีย ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด สื่อสารองค์กร การบริหารภาพลักษณ์.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.