เมื่อสื่อเข้ามาขยายความบทเพลง United breaks guitar

เมื่อบทเพลง United Breaks Gritar ดังขึ้นมาจากเว็บไซท์ Youtube สื่อก็ให้ความสนใจ  แล้ว United Airlines จะรับมือกับสถานการ์นี้อย่างไร โปรดติดตาม

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ มัลติมีเดีย ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด สื่อสารองค์กร การบริหารภาพลักษณ์.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.