Emart: The shadow QR code


Emart: The shadow QR code

ผลงานจาก Worldwide Headquarter Seoul/Korea

 


eMart ของเกาหลีแก้ไขปัญหายอดขายตกในช่วงเวลาเที่ยงจึงถึงบ่าย ได้ด้วยสิ่งนี้ Shadow QRcodeนับว่าเป็นไอเดียที่สร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้า และกำจัดจุดอ่อนของตัวเองไปในคราวเดียวกัน

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ มัลติมีเดีย ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด สื่อสารองค์กร การบริหารภาพลักษณ์.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.