ป้ายโฆษณาสองมุมมอง

องค์กรดูแลช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมในสเปน ได้สร้างป้ายโฆษณาที่สามารถแสดงผลแตกต่างกันได้แม้จะถูกมองเห็นในขณะเดียวกัน

เป็นความสำเร็จอันเกิดมาจากการใช้ประโยชน์ของการพิมพ์แบบนูน (lenticular printing) ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความแตกต่างจากการมองเห็นในมุมที่แตกต่างกัน ในกรณีนี้ป้ายโฆษณาถูกมองโดยเด็กที่มีความสูง 130 เซนติเมตร  ในระดับความสูงนี้ซึ่งส่วนใหญ่ หรือเกือบจะทั้งหมดเป็นส่วนสูงของเด็ก ๆ จะสามารถเห็นข้อความ “หากใครทำร้ายคุณ โทรหาเรา เราจะช่วยคุณ” ปรากฎขึ้นพร้อมเบอร์โทรศัพท์  และสำหรับมุมมองที่ผู้ใหญ่เห็นนั้นจะปรากฎข้อความว่า “บางครั้งการทารุณกรรมเด็ก จะมองเห็นได้เฉพาะกับเด็กที่พบกับความทุกข์ทรมานอยู่เท่านั้น”

ไอเดียนี้เป็นของ  Grey  Ad agency ได้อธิบายว่าซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้เห็นป้ายนี้ได้ขณะอยู่บนท้องถนน  แม้แต่ในขณะที่พวกเขากำลังเดินอยู่กับคนผู้ที่ทำการทารุณกรรม

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ มัลติมีเดีย ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด สื่อสารองค์กร การบริหารภาพลักษณ์.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.