CAT | Hot issues

imac, ipad, iphone หรือ ipod  อุปกรณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของ  Steve Jobs และสิ่งต่าง ๆเหล่านี้ก็สำคัญสำหรับบางคนด้วย ถ้าใครมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว…..คุณสามารถอยู่ห่างมันได้นานแค่ไหน ? R.I.P. Steve Jobs

No tags Hide

ภาพของเหตุการณ์จลาจลในอังกฤษกับเหตุการณ์ ปล้น เผาบ้านเมืองที่แพร่หลายผ่านสื่อต่างๆ ไปทั่วโลก ได้สร้างความประหลาดใจไม่น้อยกับผู้ที่บริโภคข่าวดังกล่าว แม้ต้นตอของเหตุความรุนแรง ที่อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุและยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัด แต่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่ว่าจะเป็น นายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน   นักการเมือง  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สื่อมวลชน นักวิเคราะห์ต่างกล่าวเหมือนกันว่าต้นเหตุที่สำคัญมาจาก  Social Media ที่เป็นตัวการสำคัญทำให้เกิดการปลุกระดม โน้มน้าวความคิด กระทั่งเกิดเป็นความปั่นป่วนจนทำให้เกิดการก่อความรุนแรงขึ้น

Hide

<< Latest posts

Find it!

Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ มัลติมีเดีย ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด สื่อสารองค์กร การบริหารภาพลักษณ์.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.