อย่างที่ทราบ ๆ ว่า Social Media มีความสำคัญอย่างมากในการสื่อสารในยุคนี้ และในปีนี้ก็เป็นปีที่หลายแพลตฟอร์มได้จำกัดการมองเห็น ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือ Facebok ดังนั้นในแต่ละโพสที่เราจะสื่อสารนั้น จำเป็นจะต้องมีเทคนิคเฉพาะในแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อที่สร้างความสนใจของผู้รับสาร สร้างการมีส่วนร่วม รวมไปถึงช่วงเวลาที่ใช้โพสก็มีความสำคัญ อินโฟกราฟฟิคด้านล่างนี้สามารถอธิบายได้เป็นอย่างดีถึงรูปแบบการโพสที่สมบูรณ์แบบในแต่ละแพลตฟอร์ม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายของตนเอง ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ

Hide

แต่ละวิดิโอมียอดวิวเกิน 30 ล้านวิวขึ้นไป โดยมีอันดับที่ 1 ยอดวิวเกิน 120 ล้านวิวไปแล้ว วิดิโอเหล่านี้มีความน่าสนใจอย่างไร ? นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ เหล่าครีเอทีฟ จะต้องหาคำตอบ เพื่อนำไปนำไปเสริมสร้างไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ให้งาน หรือแคมเปญต่าง ๆ ของตนให้ได้รับความสนใจแบบนี้เช่นกัน

No tags Hide

การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่ดี จะต้องมีกระบวนการสื่อสารให้เกิดแรงจูงใจแทรกอยู่ด้วย ให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ คล้อยตามและมีความต้องการสนใจที่จะติดตาม เข้าร่วม ตามแนวทางที่แบรนด์ได้กำหนดทิศทางไว้ ที่ต้องอาศัยการเสริมพลังในแต่ละด้านให้มีความแข็งแรง

Hide

ผู้ใช้ facebook ในประเทศมีมากถึง 26 ล้านราย และวิดิโอคอนเทนต์ยังคงมีความสำคัญ และมาแรงทั้งในปีนี้ และในปี 2016 3 ข้อพื้นฐานนี้ จะช่วยให้วิดิโอโฆษณาบน facebook มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Hide

จากการสำรวจของ Tenet Partners โดยพิจารณาความนิยม และความคุ้นเคยจากกลุ่มลูกค้า พบว่าเหล่านี้คือ 10 แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดใน ปี 2015

Hide

ปฎิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ เรายังต้องเจรจาต่อรองอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เรื่องเล็ก จนถึงเรื่องใหญ่ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับธุรกิจ ระดับองค์กร จนไปถึงการดำรงชีวิตประจำวัน และส่ิงต่อไปนี้คือ หลักการ ขั้นตอน วิธีการของการเจรจา

, Hide

ในบรรดาสื่อทั้งหลาย สื่อบุคคล จัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นการสื่อโดยตรง อาศัยการพูด เช่น การให้สัมภาษณ์ การประชุม การพบปะพูดคุย การสนทนา การสอน การอภิปราย การปาฐกถา ในโอกาส ต่างๆ รวมถึงการสื่อความผ่านสื่อสารมวลชน สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่จัดขึ้น และถ่ายทอด สื่อความ แสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะ เช่น ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่าน Social Media สู่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลต่อ การสร้างความน่าเชื่อถือ โน้มน้าวจิตใจ

Hide

Older posts >>