เหตุผล 12 ประการ ที่ต้องสร้างแบรนด์ให้โดดเด่น

เหตุผล 12 ประการที่ต้องสร้างแบรนด์ให้โดดเด่น

 

เนื่องจากแบรนด์เป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคจดจำ และภักดีกับผลิตภัณฑ์เป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ และองค์กรก้าวไปอย่างมั่นคง ธุรกิจมีความยั่งยืน  และนีคือ 12 เหตุผลที่ต้องสร้างแบรนด์ให้โดดเด่น

 1. เพื่อสร้างการจดจำ รับรู้ในคุณสมบัติ ลักษณะเฉพาะ
 2.  การแยกความชัดเจนระหว่างแบรนด์กับคู่แข่งอื่น
 3. ตอบความต้องการ วัตถุประสงค์ ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค
 4. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน เจาะลึก
 5. เพื่อเป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์
 7. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการวางกลยุทธ์ธุรกิจได้
 8. เสริมสร้างศักยภาพของแบรนด์ ให้เกิดความแข็งแรง
 9. การกำหนดแนวคิดกำหนดแนวทาง และขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 10. การเลือกวิธีการสื่อสาร และการส่งเสริมการตลาดได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
 11. เพื่อพัฒนาแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ และองค์กรให้เป็นฐานการตลาดที่ยั่งยืน
 12. เตรียมความพร้อม และสร้างโอกาสในการนำตลาดไปสู่การขยายธุรกิจในอนาคต

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.