สิ่งที่ควรทำ ในการแถลงข่าว หรือการพูดนำเสนองาน

สิ่งทีควรทำ และไม่ควรทำ ในการแถลงข่าว หรือนำเสนองาน

ใช้ภาษากาย  : ตลอดการนำเสนอ ควรที่จะออกท่าทางที่เป็นธรรมชาติประกอบไปกับการบรรยาย  เช่นเดิน ไปรอบ ๆ โพเดียม  หรือแนวบริเวณสไลด์ที่กำลังนำเสนอในขณะนั้นบ้าง ที่สำคัญอย่าลืมที่จะสื่อสารด้วยการสบตาไปยังผู้ที่เข้าฟังการบรรยาย

 การพูด : ให้พูดช้า ๆ เปล่งเสียงโดยใช้เสียงที่เป็นธรรมชาติ เพราะเสียงที่เป็นตัวตนจะสื่อสารได้ถึงความจริงใจให้กับผู้ชมได้มากกว่าเสียงที่ พยายามประดิษฐ์ออกมาให้ฟังดูดี

การนำเสนอเนื้อหา : ควรใช้ภาพ หรือวิดิโอเป็นสื่อประกอบ ที่จะขยายความเนื้อหาที่กำลังพูดถึง  เนื้อหาในสไลด์นำเสนอโดยเฉพาะที่เป็นตัวอักษรควรให้มีน้อยที่สุด เพื่อช่วยให้ง่ายต่อผู้ฟัง ในการติดตามประเด็นเนื้อหาต่าง ๆ ที่กำลังจะบรรยาย  และหากเป็นไปได้ควรเตรียมเนื้อหาไว้ในหลาย ๆ รูปแบบเช่น USB,  Computer  หรือแม้แต่เก็บสำรองไว้ที่อีเมล์

การตอบสนองต่อคำถาม : เมื่อมีผู้สงสัยถามคำถาม  อย่าลืมที่จะตอบคำถามด้วยน้ำเสียงที่ชัดถ้อยชัดคำ  และควรเรียนรู้ในการเปลี่ยนคำถามเชิงลบ ด้วยคำตอบในเชิงบวกที่จะนำการสนทนานั้นกลับสู่ประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอ

 

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2021 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.