ทำอย่างไรจะเป็นที่รักของผู้สื่อข่าว ?

 

ทำอย่างไรจะเป็นที่รักของผู้สื่อข่าว
1. อย่าปล่อยให้พวกเขารอ เวลาพวกเขาถามถึงอะไร จงพร้อมที่จะส่งนั้นให้เร็วเท่าที่จะสามารถทำได้ อย่าเขารอเกิน 3 วันสำหรับภาพ ไฟล์ภาพ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกร้องขอ

2. รู้จักพวกเขาให้มากขึ้น  รู้ว่าเขาเขียนข่าว ทำการบ้านด้วยการติดตามฟัง อ่านบทความ/ข่าว/ คอลัมภ์เขาเขียน เขียนให้รู้ถึงรูปแบบ สไตล์แบบไหนที่เขาใช้

3. ติดต่อกับพวกเขาผ่านการใช้อีเมล์ จะดูเหมาะสมมากกว่าผ่านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เช่น facebook, twitter

4. สุภาพ มีมารยาท เมื่อพวกเขาตอบกลับในสิ่งที่ต้องการ อย่าลืมขอบคุณเขาที่ให้ความสนใจต่อเรื่องราวที่เราต้องการให้ช่วยประชาสัมพันธ์

5. อย่ารบกวนพวกเขานัก สามารถที่จะติดตามงานกับพวกเขา ผ่านทางอีเมล์ได้ภายหลังจากที่ติดต่อไปแล้วสัก 2-3 วันหรือ 1 สัปดาห์ แล้วยังไม่ได้รับการตอบกลับ   อย่ารบกวนพวกเขาด้วยการส่งอีเมล์ไปหาซ้ำ ๆ โทรหาถี่ ๆ ส่งข้อความไปในทุกช่องทางที่สามารถติดต่อเขาได้

6.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาไว้ อาจจะมีของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ การ์ดในวาระต่าง ๆ ให้เขาบ้างเพื่อเป็นการผูกมิตร

7. ประพฤติตนให้น่ารัก จงเคารพตารางเวลาของพวกเขา ผู้สื่อข่าวจะยุ่งมากช่วงไหน ต้องรู้และเข้าใจ ให้ความสำคัญกับตารางเวลาของพวกเขา

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2021 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.