ลักษณะของแผนการสื่อสาร

ลักษณะของแผนการสื่อสาร

การวางแผนสื่อสารองค์กร มีขั้นตอน กระบวนการ มีองค์ประกอบหรือมีปัจจัยที่จะช่วยให้เกิดการวางแผนการสื่อสารอย่างมีรูปแบบ เทคนิควิธีการ มีความเหมาะสม มีความชัดเจน มีคุณค่า มีคุณภาพ มีผู้ตอบสนอง มีผลลัพธ์ มีทีมงาน มีแนวทางที่ชัดเจน มีข้อมูล มีอะไรต่าง ๆ ที่ก่อรูปร่างขึ้นมาเป็นแผนการสื่อสารขององค์กรในที่สุด

ลักษณะของแผนการสื่อสาร

  1. แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องสนับสนุนทั่วไป (General Support) เป็นลักษณะของการสื่อสาร การติดต่อที่กระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา ส่งเสริมความเข้าใจ และความสนใจของสาธารณชนต่อองค์กร
  2. แผนการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง (Specific Support) มุ่งเน้นข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรือเหตุการณ์ที่พิเศษกว่าปกติธรรมดา เช่นแผนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาฉุกเฉิน หรือมีสถานการณ์เฉพาะทำให้แผนการสื่อสารต้องเกิดขึ้น
  3. แผนการสื่อสารที่ต้องการให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง (Reinforcement) ที่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้วางเป้าหมาย หรือกำหนดไว้
  4. แผนการสื่อสารที่ต้องการส่งเสริม สนับสนุนความคิดเห็นเดิมี่มีอยู่แล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
  5. แผนการสื่อสารเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิด หรือการแสดงออกเชิงลบของประชาชน (Remedial) และเพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรให้กลับมาดี หรือดีกว่าเดิม

ขอบคุณภาพประกอบจาก http://one.regis.edu/

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.