ขั้นตอนการสร้าง Brand ให้กับ CEO ขององค์กร

ขั้นตอนการสร้าง Brand ให้กับ CEO ขององค์กร

 

สิ่งที่เราต้องการคืออะไร ต้องการให้คนมองเราเป็นอย่างไร CEO จึงต้องรู้จักความต้องการของตนเอง แต่ต้องไม่เป็นตัวของตัวเองมากจนเกินไป มองคนรอบข้างด้วยว่ามองเราอย่างไร

เราอยากจะเป็นอะไร คือต้องมีความชัดเจน จึงจะสร้าง Brand ของตนเองขึ้นมาได้ และจะเป็นสิ่งที่จดจำ Brand ของ CEO ผู้นั้นไปตลอด

รอบ ๆ ตัวเราคนอื่นเขาเป็นอย่างไร และเกิดอะไรขึ้น การสังเกตปัจจัยแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญในการยอมรับความเปลี่ยนแปลง และการทำตัวให้สอดรับกับสภาพความเป็นจริงของสังคม ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ กันไปเพราะ CEO อยู่เพียงลำดพังไม่ได้

การกำหนดรูปลักษณ์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตัวเอง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ CEO และองค์กร แต่จะต้องเหมาะสมกับความต้องการของตนเองด้วย มิใช่ฝืนธรรมชาติจนเกินไป

เริ่มดำเนินการสื่อสาร Brand คือต้องมีความชัดเจนว่า จะสื่อสารด้วย Brand แบบไหน และจะต้องแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของ CEO/สินค้า/บริการด้วย เลือกสื่อสารแบบมีทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจน ต่อเนื่อง เพราะแม้ว่าจะมี Brand ของ CEO สื่อสารพูดออกไปได้เป็นอย่างดีแต่กลับมีสินค้า/บริการที่ด้อยคุณภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องควบคู่ไปด้วยกันเสมอ

รักษา ต่อชีวิต Brand เพราะ Brand ในที่นี้ไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิต จึงมีความรู้สึกเจ็บ รู้สึกป่วย ควรจะต้อง รู้จัการเสริมสร้างศักยภาพให้ดีอยู่เสมอ หรือจะปรับเปลี่ยนดูแลรักษาอย่างไรให้ดูดีขึ้น พร้อมทั้งการดูว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเช่นไร เราก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยไหม หรือทำอย่างไรจึงจะเหมาะสม

 

ตามอ่านต่อเรื่อง Brand กับ CEO ได้  –> 7C สำหรับ CEO Branding 

 

 

ภาพประกอบจาก www.bilanz.ch

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.