5 เคล็ดไม่ลับ E mail Marketing

แม้ว่า Real time web จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น แต่ E mail Marketingก็ยังคงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของนักการตลาด  เป็นช่องทางที่ใช้เงินลงทุนต่ำ เมื่อเทียบกับศักยภาพที่ค่อนข้างสูงของมัน นักการตลาด ใช้ความสะดวก ง่ายดายอันเป็นพื้นฐานของ E mail เพื่อเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย หรือการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

5 ข้อต่อจากนี้ จะช่วยให้การทำ E mail Marketing เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1.       ต้องได้รับอนุญาติ จากเจ้าของอีเมล์  ในกรณีที่ลูกค้าให้ที่อยู่อีเมล์ไว้ให้กับบริษัท ไม่ว่าจะจากทางหน้าเว็บ หรือจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆที่บริษัทจัดขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง ใ นเบื้องต้นลูกค้าจะไม่ปฎิเสธที่จะอ่านอีเมล์ของคุณ และไม่จัดอีเมล์ของบริษัทคุณอยู่ในประเภทของ Spam  และไม่ควรส่งอีเมล์ให้ผู้ที่ไม่ได้ร้องขอให้ส่ง เพราะความรำคาญใจในการรับอีเมล์ที่ไม่พึงประสงค์จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับสินค้า หรือบริษัท นอกจากนี้ควรปรับปรุงรายชื่ออีเมล์ให้ ถูกต้อง อัพเดท เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.       ข้อความที่สื่อสาร ในอีเมล์ควรสั้น กระชับ ตรงประเด็น ได้ใจความ และให้ประโยชน์กับผู้อ่านอย่างชัดเจน

3.       ตรงกับความต้องการของลูกค้า  ใช้ชื่อเรื่องอีเมล์ที่ตรงกับความสนใจกับลูกค้า ถ้าหัวเรื่องอีเมล์นั้นไม่ดึงดูด หรือไม่ได้อยู่ในความสนใจของผู้รับ  อีเมล์นั้นอาจจะถูกลบทิ้งก่อนที่จะเปิดอ่านด้วยซ้ำ  (41.4 % ของผู้ใช้อีเมล์เปิดอ่านเนื้อหา เป็นเพราะมีหัวเรื่องที่น่าสนใจ)

4.       ความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ  แต่ไม่พร่ำเพรื่อ  ควรกำหนดความถี่ให้ถูกต้องเหมาะสม ถ้าจะให้ดีควรให้ผู้บริโภค หรือผู้รับอีเมล์นั้นเป็นผู้กำหนดว่าจะรับข่าวสารกี่ครั้งต่อเดือน หรือต่อสัปดาห์ หรือจะเป็นรายวัน

5.       รักษาความสัมพันธ์ E mail marketing เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกค้า คุ้นเคย รู้จักกับสินค้า และบริการ หรือบริษัทได้ดีมากขึ้น จากผลการวิจัยรบุไว้ว่า ปัจจัยที่ผู้บริโภคเปิดอ่านอีเมล์ เกินกว่าเกินครึ่ง  ให้เหตุผลว่า เป็นเพราะว่ารู้จัก และไว้ใจผู้ส่งอีเมล์นั้น ๆ

นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นในการนำไปใช้เท่านั้น  หวังว่าคงได้นำไปประยุกต์ใช้ในอีเมล์ฉบับต่อ ๆ ไปที่คิดจะส่งถึงลูกค้า

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.