4 ข้อที่ช่วยปรับปรุง Content Marketing

4 ข้อปรับปรุง Content marketing

Content Marketing ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับธุรกิจทุกขนาดในการผลักดันการรับรู้แบรนด์ ไ และ 4 ข้อต่อไปนี้จะมาช่วยปรับปรุง Content Marketing  ให้โดดเด่นจากคู่แข่ง

 

1. ให้มุ่งเน้นเนื้อหาคุณภาพ มากกว่า มุ่งเน้นปริมาณของเนื้อหา   จุดนี้ผู้ประกอบการ หรือธุรกิจขนาดเล็กมักตกหลุมพรางกันมาก คิดว่าปริมาณของเนื้อหาที่มากพอจะสร้างการรับรู้ได้ จริง ๆ แล้วควรหันมาใส่ใจกับคุณภาพของเนื้อหา Content ที่ผู้อ่านต่องการอ่าน เนื้อหาที่มีประโยชน์ มีคุณค่ากับผู้อ่านมากกว่า จึงจะทำให้ Content Marketing มีประสิทธิภาพ

2. อย่ามองข้ามโอกาสจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อผลักดัน Content Marketing  เพื่อทำการปรับปรุงเนื้อหา Content จำเป็นต้องทราบว่าเนื้อหาในลักษณะใดเป็นที่สนใจกับกลุ่มเป้าหมาย  เครื่องมืออย่าง google analytics หรือ Bing Webmaster, Twitter Analytics เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวก ในการที่จะตรวจสอบว่าเนื้อหาประเภทใด ได้รับความสนใจมากน้อยอย่างไรได้อย่างดี

3. ให้ข้อมูลด้วย Infographic  การให้เนื้อหาข้อมูล โดยการแสดงภาพประกอบข้อมูล ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ด้วยภาพ และคำอธิบายที่ไม่ยาวนัก  เนื้อหาแบบนี้สามาถให้ประโยชน์กับผู้อ่านได้โดยที่ใช้เวลาไม่นานนัก  ผู้อ่านสามารถแชร์เนื้อหาได้ง่าย

4. ให้ความสำคัญกับหัวเรื่องหลัก และหัวเรื่องรอง หัวเรื่องหลัก และรองนอกจากจะทำให้ผู้อ่านทำความเข้าใจได้ง่ายแล้ว ยังมีผลกับ SEO ของเว็บไซต์อีกด้วย เพราะ Search Engine หลัก ๆ อย่าง Google ก็จะให้ความสำคัญกับหัวเรื่องหลัก และรองในการจัดอันดับการค้นหาด้วย

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2019 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.