4 วิธีที่จะช่วยให้ E-Mail Marketing มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4 ข้อแนะนำทำการตลาดผ่านอีเมล์ e newsletterการตลาดผ่านอีเมล์นั้นเป็นที่นิยม และมีประสิทธิภาพมาก หากกำลังใช้ช่องทางนี้ อีเมล์ที่ส่งให้กับลูกค้าหรือผู้รับนั้นจะต้องดึงดูเพียงพอที่จะให้ผู้รับอีเมล์นั้นเปิดมันขึ้นมาอ่าน 4 ข้อต่อไปนี้ช่วยได้

1. ควรมีการวิเคราะห์ วัดผล  แต่ะละครั้งที่ส่งอีเมล์จดหมายข่าว Newsletter ควรจะทำการเก็บข้อมูลว่า อีเมล์นั้นได้รับการเปิดจากผู้รับมากน้อยเพียงไร ให้สังเกตแนวโน้มที่ปรากฎจากสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วนำมาวิเคราะห์เช่น ช่วงเวลาที่ผู้รับเปิดอ่านอีเมล์มากที่สุดเป็นต้น

2. คำนึงถึงผู้ใช้มือถือ Mobile User  ผลสำรวจ ร้อยละ 64  ใช้อุปกรณ์มือถือเปิดอ่านอีเมล์ ดังนั้นจดหมายข่าว Newsletter ของเราควรจะทำให้การอ่านผ่านมือถือนั้นสะดวก รวดเร็ว อ่านง่าย  หากจดหมายข่าวของเราอ่านยากในครั้งแรกที่พวกเขารับแล้ว มีโอกาสที่ครั้งต่อไป พวกเขาจะไม่อยากจะเปิดมันอีกเลย

3. มีกำหนดการ แผนงาน และปฏิบัติตามแผน  กุญแจสำคัญของการตลาดผ่านอีเมล์คือความสม่ำเสมอ แนะนำว่าอย่างน้อยควรมีจดหมายข่าว 1 ครั้งต่อเดือน  ส่งแล้วอย่าลืมติดตามวิเคราะห์ผลตามข้อที่  1

4.  ไม่จำเป็นต้องสร้างเนื้อหาขึ้นใหม่ในทุกครั้งที่ส่ง สามารนำเนื้อหาที่สร้างไว้แล้ว อย่างเช่น บทความใน Facebook,  Blog ที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ นำมาใช้สื่อสารผ่านอีเมล์ได้ จำไว้ว่าอย่างน้อยต้องมี 4-6 impressions ผู้บริโภคจึงจะสามารถจดจำแบรนด์ได้ ดังนั้นควรแชร์ หรือสื่อสารไปในทุก ๆ ช่องทาง

ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.