12 เทรนด์ทางด้านดิจิตอล ที่ส่งผลต่องานพีอาร์ และสื่อสารองค์กร

12 เทรนด์ทางด้านดิจิตอล ที่ส่งผลต่องานพีอาร์ และสื่อสารองค์กร

 1. การเติบโตของ Smart Phone และเครื่องมือสื่อสารที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ในทุกที่ และตลอดเวลา
 2. รูปแบบของการสื่อสารในระบบดิจิทัลเติบโต และเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลา แม้เมื่อสื่อไหนได้รับความนิยมที่ลดลงไป ก็มีสื่อใหม่มาทดแทนอยู่ตลอดเวลา
 3. Social Media และเครือข่าวดิจิทัล เป็นสื่อที่เข้าถึงตัวผู้บริโภค ทำให้เกิดประเด็น และกระแสของสังคมที่รวดเร็ว เปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้คน
 4. รูปแบบการสื่อสารของข่าวประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นการสื่อความ และเดินเรื่องด้วยภาพนิ่ง  (Infographic)  ภาพเคลื่อนไหว (Video)
 5. เนื้อหาข่าวที่ตัวหนังสือ เน้นความสั้น และกระชับ ด้วยข้อความโดนใจ มากกว่าลงรายละเอียด การขยายความที่มีไว้ประกอบการเพิ่มเติมเนื้อหา หรือสืบค้น
 6. วิธีการรับสารของผู้บริโภคเปลี่ยนไปจาการเป็นผู้รับเพื่อการตัดสินใจ เป็นการรับแล้วแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจมีทั้งเฉย ๆ เห็นด้วย ชื่นชอบ และต่อต้าน
 7. รูปแบบการตลาดที่เกิดขึ้น จะเป็นการตลาดแบบทันท่วงที อาจไม่มีแผนงานมารองรับ หรือเตรียมการล่วงหน้า แต่ต้องเกิดขึ้นเพื่อรักษาหรือสร้างโอกาส
 8. การประชาสัมพันธ์ เน้นความเป็นปัจจุบันของข้อมูลข่าวสาร และเหมาะสมกับสถานการณ์
 9. ผู้บริโภคไม่สนใจกับการประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาที่ยัดเยียด แต่ต้องการข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทก์หรือสำหรับการเรียนรู้
 10. การประชาสัมaพันธ์ที่ดี หรือประสบความสำเร็จ อาจเกิดขึ้นจากผู้นำความคิดในการสร้างกระแสที่ท้าทาย หรือเกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น กรณีของ Ice Bucket Challenge ที่สามารถสร้างปรากฏการ์ใหม่ ๆ ที่เป็นกระแสความสนใจจากทั่วโลก และขยายผลจากโลกออนไลน์สู่สังคมออนไลน์
 11. การรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลมีความสำคัญยิ่งขึ้น การวางระบบป้องกันการโจมตี ทั้ด้านความปลอดภัยของระบบ และการให้ข้อมูลที่เสียหายผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากขึ้น
 12. การบริหาร Content หรือเนื้อหาที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นองค์กรโดยตรง ผู้บริหาร พนักงาน ในการโพสต์ข้อความต่าง ๆ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.