สูตรสำเร็จของการสื่อสารแบรนด์ให้โดนใจผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์

สูตรสำเร็จของการสื่อสารแบรนด์ให้โดนใจผู้บริโภค

การสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดียวันนี้ ถือเป็นอีกช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารข้อมูลของแบรนด์ต่าง ๆ คู่ขนานไปกับสื่อดั้งเดิม แม้ยังไม่สามารถนับเป็นช่องทางสื่อสารที่เป็นทางการสำหรับบางองค์กรก็ตาม แต่ต้องยอมรับว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ การติดตามข้อมูล การคล้อยตาม หรือปฏิเสธ รวมทั้งการใช้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงทั้งในไทย และทั่วโลกของผู้บริโภคในยุคนี้ ผ่านเทคโนโลยีบนมือถือ สมาร์ทโฟน และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้นสูตรสำเร็จของการสื่อสารแบรนด์ให้โดนใจผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ในวันนี้ จะประกอบไปด้วย

  1. ติดตาม สนใจความเคลื่อนไหว และฟังเสียงรอบข้าง ความสำเร็จของการสื่อสารการตลาดผ่านโซเชียล มีเดีย และ Content Marketing คือการติดตามความเคลื่อนไหวของวงการ คู่แข่ง แนวโน้มของธุรกิจ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ติดตาม Follower ว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มเป้าหมายรอง สนใจ หรือมีความต้องการสิ่งใด สิ่งสำคัญคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในบทสนทนา รวมถึงการสร้างคอนเทนท์ที่สามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมจากกลุ่มเหล่านั้นได้
  2. การเจาะจง ชี้เฉพาะ สร้างความชัดเจน โดยโฟกัสเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนแบรนด์สินค้า ผลิตภัณฑ์มากกว่าหว่านแบบไร้ทิศทางเพื่อครอบคลุมทุกสิ่งให้ทุกคนสนใจ แต่ต้องทำให้กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าได้รับการเลือกเฟ้นมาสำหรับพวกเขาแบบเฉพาะเจาะจง
  3. คุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ การสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นในข้อมูล รวมถึงการมีคุณภาพของผู้ที่สื่อสารระหว่างกันด้วย อย่ายึดติดกับตัวเลขการมีผู้ติดตาม การมีผู้กดถูกใจถึง 1,000,000 likes ยังไม่สำคัญเท่ากับการที่มีกลุ่มชนที่มีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ เป็นพรรคพวก มีจุดยืนข้างเดียวกัน ยังดีกว่าจำนวน follower ที่ไม่เคยแสดงตัวตน หรือ like ที่เกิดจากการจัดตั้ง ตามกระแส
  4. การใช้ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม โซเชียล มีเดีย และคอนเทนท์ มาเก็ตติ้ง อาจเกิดผลดีชั่วข้ามคืน หรือระยะเวลาที่เหมาะสม ต่างต้องใช้การตัดสินใจที่รวดเร็ว หรือการวางแผนที่ดี การเตรียมความพร้อม ในแต่ละประเด็นทั้งเรื่องราว สถานการณ์ ตำแหน่ง ปัจจัยเรื่องช่วงเวลาของการตัดสินใจจึงสำคัญมาก
  5. การบูรณาการ การเชื่อมโยง ผสมผสาน หากคอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง มีคุณภาพดี มีประโยชน์ จะทำให้เกิดการแชร์จากผู้อ่าน ซึ่งอาจเป็นทั้งผู้ใช้เฟสบุ๊ค หรือเขียน Blog รวมไปถึงโซเชียล มีเดียอื่น ๆ การแพร่กระจายเนื้อจากแชร์เหล่านี้ทำให้มี link เข้ามายังเว็บไซต์ หรือโซเชียล มีเดีย ซึ่งส่งผลดีกับการทำอันดับบน Search Engine ดังนั้นควรทำเนื้อหาให้ง่ายต่อการแชร์
  6. ผู้นำความคิด สามารถสร้างความน่าสนใจ การยอมรับ ความเชื่อถือได้ การมองหาหรือสร้างการเป็น Influencer ที่มีอิทธิพลทางความคิด และสร้างความสัพพันธ์กับผู้นำทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์สินค้า ผลิตภัณฑ์ พยายามติดต่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ที่สม่ำเสมอ และติดต่อสร้างความเข้าใจระหว่างกันอย่างรวดเร็ว
  7. การสร้างคุณค่า การแสดงเจตนารมณ์ และสื่อสารเนื้อหาคุณค่าที่มีประโยชน์ ย่อมทำให้เกิดการยอมรับ ศรัทธา มากกว่าการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ด้านเดียว การสื่อสาร แบบชัดเจน โปร่งใส ดีกว่าเนื้อหาจำพวกโฆษณาชวนเชื่อ ที่เป็นการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวแบบขาดศิลปะหรือมารยาทการสื่อสารที่ดี การเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวของกลุ่มเป้าหมายมากเกินไป อาจทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ตามมาด้วยการเลิกติดตามได้
  8. การรับรู้ สนใจ แก้ไขข้อผิดพลาดที่รวดเร็ว ให้ความสนใจการรับผิดชอบในสิ่งที่เราเป็นคนผิด หรือทำให้เกิดความเสียหาย ด้วยหลักคุณธรรม การสร้างความสัมพันธ์ที่รับผิดชอบ ใส่ใจ และแก้ไขที่รวดเร็ว เป็นส่วนสำคัญของการทำการตลาดผ่านโซเชียล มีเดีย แม้เพียง  1 คนที่ออกจากการติดตาม ควรจะรู้ถึงความผิดพลาดในสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะเขาอาจไปขยายหรือกระจายต่อได้ ซึ่งจะตามแก้ไขได้ยากกว่า
  9. คอนเทนท์และรูปภาพ ทีดีมีประโยชน์ควรค่าแก่การบอกต่อ การใส่รายละเอียดเข้าถึง ควรมี อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเมื่อเผยแพร่เนื้อหาแล้วต้องพร้อมที่จะสร้างบทสทนากับผู้ติดตามที่เข้ามามีส่วนร่วมในทุกช่องทาง
  10. สื่อสารสองทางเสมอ ให้ความสนใจต่อการแลกเปลี่ยนแนวคิด เนื้อหา ข้อคิด อ่าน สนใจ ตอบข้อสงสัย พูดคุย ตอบเนื้อหากับประเด็นของผู้อื่นด้วย  ดังนั้นควรใช้เวลาอยู่ในโซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งปันเนื้อหา พูดคุย สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่เป็นผู้เผยแพร่เนื้อหาด้วยเช่นกัน

ภาพประกอบจาก www.freepik.com

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2020 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.