10 อันดับ แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในปี 2015

คุณค่าแบรนด์ สร้างมูลค่าแบรนด์

จากการสำรวจของ Tenet Partners โดยพิจารณาความนิยม และความคุ้นเคยจากกลุ่มลูกค้า พบว่าเหล่านี้คือ 10 แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดใน ปี 2015

1. The Coca-Cola Company

2. PepsiCo

3. The Hershey Company

4. Bayer

5. Johnson & Johnson

6. Apple

7. Harley-Davidson

8. IBM

9. Microsoft

10. GE

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2021 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.