ปัจจัยสนับสนุน … เสริมพลังการสื่อสาร ให้ “โดน”

เสริมพลังการสื่อสาร ให้ “โดน”การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่ดี ไม่ใช่อยู่ที่การให้ข่าวสารหรือมีพื้นที่ข่าวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีแบรนด์เป็นจำนวนมากทุ่มเทไปกับการซื้อพื้นที่สื่อ หรือสร้างกิจกรรมทางการตลาดมากมายแต่ไม่ “โดน

การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่ดี จะต้องมีกระบวนการสื่อสารให้เกิดแรงจูงใจแทรกอยู่ด้วย ให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ คล้อยตามและมีความต้องการสนใจที่จะติดตาม เข้าร่วม ตามแนวทางที่แบรนด์ได้กำหนดทิศทางไว้ ที่ต้องอาศัยการเสริมพลังในแต่ละด้านให้มีความแข็งแรง

  1. มีความสมบูรณ์ แต่สั้น และกระชับจับใจความได้ ประเด็นในการประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารต้องกระชับ ไม่เยิ่นเย้อ จากการสำรวจของ National Center of Biotechonology Information พบว่าคนส่วนใหญ่มีสมาธิเฉลี่ยที่ 8 วินาทีเท่านั้น ดังนั้นเรื่องราวประชาสัมพันธ์ควรมุ่งสู่ประเด็น โดยใจความสำคัญ ต้องเน้นที่เนื้อหาหลักที่ต้องการจะสื่อสารถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็ว ในแว้บแรก ก่อนที่จะตามด้วยเนื้อหาหลักอื่น ๆ ถัดไป
  2. การสื่อสารแบรนด์สอดคล้องกับการสื่อสารการตลาด การสื่อความที่มีเอกภาพ        ของแบรนด์องค์กรและสินค้าที่ไปด้วยกัน การให้ข้อมูล ที่สะท้อนเอกลักษณ์ สร้างความเข้าใจ สะท้อนเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นเรื่องราวที่ส่งเสริม ไม่ขัดแย้ง หรือมีมากมายหลายประเด็น
  3. การแสดงเนื้อหา ในคุณค่าที่ชัดเจน ด้วยการบอกหรืออธิบายความโดดเด่นของแต่ละสินค้า ไม่แอบแฝง ซึ่งในยุคปัจจุบันสามารถตรวจสอบค้นหาได้โดยง่าย อย่างรวดเร็ว และมีผลต่อความเชื่อมั่นหากปิดบัง หรือไม่เผยแพร่ความจริง
  4. มีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เข้าถึงง่ายนอกจากเนื้อหารายละเอียดที่จำเป็นแล้ว ควรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไว้ให้สามารถติดต่อกลับได้โดยง่าย เช่นลิงค์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมไปถึงความชัดเจนของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการตอบรับอย่างทันที มีความรวดเร็ว
  5. ปรับกระบวนการสื่อสารหรือการทำงานภายในให้รองรับ ความสำเร็จทางการสื่อสารไม่ใช่เฉพาะการสื่อความภายนอกหรือการทำให้การตลาดตรงเป้าเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญสำหรับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการภายใน เช่น พนักงาน ผู้บริหาร ระบบการทำงาน เทคโนโลยี ความพร้อมต่างๆ ในการสนับสนุนให้สำเร็จ ต้องสำรวจตรวจตรา ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Copyright © 2021 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.