CAT | ไขปัญหาสื่อสารองค์กร

ผมมองว่า แนวคิดและการเรียนรู้ทักษะ เรื่องการเจรจาต่อรองของบ้านเรานั้น อาจยังต้องมีการพัฒนากันอีกมาก และต้องยอมรับว่า เรายังขาดทักษะและยังไม่ได้นำองค์ความรู้ ด้านการสื่อสารและการเจรจาให้เกิดการยอมรับมาใช้ทั้งในการพัฒนาประเทศ – ธุรกิจและการบริหารองค์กรกันอย่างจริงจัง จึงไม่แปลกนัก ว่าเราได้มองทั้งโอกาสและประโยชน์ที่ดีมากมายผ่านไป แม้ไม่ขาดใจแต่เสียดายโอกาสแทนประเทศครับ ………

Hide

ปัญหา : ดิฉันทำงานด้านการสื่อความ ซึ่งดิฉันได้ติดตามอ่านข้อเขียนของอาจารย์เสมอ โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารแบบ 360 องศา ในการนี้ดิฉันใคร่ขอรบกวนอาจารย์ พอจะมีข้อเขียน หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ แนวโน้มของการสื่อสาร ความท้าทายของการสื่อความเพื่อให้ได้ใจกลุ่มเป้าหมายบ้างไหมคะ  อาจารย์ขอรบกวนอาจารย์ช่วยกรุณาให้ข้อคิดเห็นหรือแนะนำด้วยค่ะ  และขอขอบพระคุณอาจารย์มา ณ ที่นี้นะคะ ไขปัญหา : ผมมองว่าหากเราต้องการสื่อสารให้ครองใจคนอื่นก็ต้องเอาหัวใจของคนอื่นมาใส่ในใจเรา คิดแบบเขา /ลองจำลองการใช้ชีวิตแบบเขาไม่ใช่แบบเรา ยังมีหลุมพรางของผู้บริหาร และ PR องค์กรอีกเป็นจำนวนมากที่สื่อสาร สื่อสารอย่างที่อยากจะพูดมากกว่าจะวิเคราะห์กลุ่มผู้ฟัง ตอนนี้ กลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มในภายในและภายนอก แตกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ มากมาย เราต้องตามช่องทางแบบนี้ให้เจอ ทั้งการสื่อความแบบทางการ ไม่เป็นทางการ ภายนอกเองก็เช่นกันข้อมูลที่สื่อเป็นทางการ สื่ออาจไม่สนใจเขาตามกระแส / ตามเรื่องที่มีโจทย์อยู่ในใจมากกว่า การที่สื่อแบบไม่เป็นทางการกลับมีเวลาได้อธิบายมากขึ้น ได้ประเด็นและรายละเอียดที่มากกว่า อันนี้ที่เรียกว่าสื่อสารแบบกลยุทธ์ไงครับ ต้องดูว่าเราต้องใช้เทคนิคอะไร เวลาไหนใช้ข้อมูลแบบไหนที่เหมาะและเรื่องนั้นๆ ใครควรเป็นคนพูด หรือสื่อความดี แต่ทั้งหมดไม่ได้หมายความว่า เราจะทิ้งการสื่อความแบบเป็นทางการเสียทีเดียวขึ้นกับสถานการณ์ / วัตถุประสงค์ / เป้าหมายที่ต้องการ ช่วงนี้ผมเขียนบทความน้อย เพราะงานสอน และงานวิชาการเยอะมาก ผมส่งบทความที่แนบมา ไม่แน่ใจว่าได้เคยอ่านแล้วหรือยัง […]

, , Hide

Find it!

Copyright © 2020 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.