CAT | Tips

อย่างที่ทราบ ๆ ว่า Social Media มีความสำคัญอย่างมากในการสื่อสารในยุคนี้ และในปีนี้ก็เป็นปีที่หลายแพลตฟอร์มได้จำกัดการมองเห็น ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือ Facebok ดังนั้นในแต่ละโพสที่เราจะสื่อสารนั้น จำเป็นจะต้องมีเทคนิคเฉพาะในแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อที่สร้างความสนใจของผู้รับสาร สร้างการมีส่วนร่วม รวมไปถึงช่วงเวลาที่ใช้โพสก็มีความสำคัญ อินโฟกราฟฟิคด้านล่างนี้สามารถอธิบายได้เป็นอย่างดีถึงรูปแบบการโพสที่สมบูรณ์แบบในแต่ละแพลตฟอร์ม แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายของตนเอง ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ

Hide

ผู้ใช้ facebook ในประเทศมีมากถึง 26 ล้านราย และวิดิโอคอนเทนต์ยังคงมีความสำคัญ และมาแรงทั้งในปีนี้ และในปี 2016 3 ข้อพื้นฐานนี้ จะช่วยให้วิดิโอโฆษณาบน facebook มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Hide

ในบรรดาสื่อทั้งหลาย สื่อบุคคล จัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นการสื่อโดยตรง อาศัยการพูด เช่น การให้สัมภาษณ์ การประชุม การพบปะพูดคุย การสนทนา การสอน การอภิปราย การปาฐกถา ในโอกาส ต่างๆ รวมถึงการสื่อความผ่านสื่อสารมวลชน สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่จัดขึ้น และถ่ายทอด สื่อความ แสดงความคิดเห็นในพื้นที่สาธารณะ เช่น ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่าน Social Media สู่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลต่อ การสร้างความน่าเชื่อถือ โน้มน้าวจิตใจ

Hide

3 ข้อที่ต้องทำการตรวจสอบให้ดีก่อนส่งข่าวประชาสัมพันธ์

Hide

จากการสำรวจอาชีพที่มีความเครียดอยู่ในเนื้องาน ​คนทำงาน PR มักติดโผมาด้วยเสมอ 5 ข้อต่อไปนี้จะช่วยลดความเครียดจากงาน PR ที่หนักหน่วงลงได้บ้าง

, Hide

การสื่อสารออนไลน์และโซเชียลมีเดียวันนี้ ถือเป็นอีกช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารข้อมูลของแบรนด์ต่าง ๆ คู่ขนานไปกับสื่อดั้งเดิม แม้ยังไม่สามารถนับเป็นช่องทางสื่อสารที่เป็นทางการสำหรับบางองค์กรก็ตาม แต่ต้องยอมรับว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ การติดตามข้อมูล การคล้อยตาม หรือปฏิเสธ รวมทั้งการใช้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงทั้งในไทย และทั่วโลกของผู้บริโภคในยุคนี้ ผ่านเทคโนโลยีบนมือถือ สมาร์ทโฟน และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นสูตรสำเร็จของการสื่อสารแบรนด์ให้โดนใจผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ในวันนี้ จะประกอบไปด้วย

, Hide

วันก่อนได้ตั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการเขียนกันไปแล้ว วันนี้ลองมาเพิ่มศักยภาพการเขียน Content ให้มี Impact มากขึ้น

Hide

Older posts >>

Find it!

Copyright © 2021 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.