TAG | การตลาดกับผู้ประกอบการ

5 ข้อสำคัญการตลาดที่ควรคำนึงถึง สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

Hide

คงจะไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่จะไม่อยากรู้ว่า ลูกค้าของตนนั้นคิด หรือมีมุมมองอย่างไรกับ สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่ตัวธุรกิจ   โดยส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามักจะแบ่งปันประสบการณ์ การใช้ การบริโภค หรือทดลองสินค้ากับเพื่อนสนิท คนใกล้ตัว และหากสิ่งที่ลูกค้าแชร์ แบ่งปันนั้นเป็นเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับสินค้าด้วยแล้ว เรื่องราวเหล่านี้จะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว จากเพื่อนถึงเพื่อน ไปเป็นวงกว้าง ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีหน้าที่ ที่จะรู้ให้ได้ว่าลูกค้าเหล่านี้ซ่อนความลับอะไรไว้บ้าง เพื่อที่จะได้นำข้อบกพร่องเหล่านั้นมาพัฒนา และปรับปรุงสินค้า /บริการของตนเอง

Hide

ข้อแนะนำทางการตลาดสำหรับ ผู้ประกอบการ

Hide

Find it!

Copyright © 2021 - ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.